+48 22 311 14 44

Ubezpieczenie rolne – co musisz o nim wiedzieć?

Rolnictwo

Ubezpieczenie rolneKażdy prowadzący gospodarstwo rolne doskonale wie, jak trudna i wymagająca to praca. Rolnictwo jednocześnie jest obarczone dużym ryzykiem, ponieważ wiele zależy od okoliczności, na które nie masz wpływu jako rolnik. Niesprzyjająca pogoda może zniszczyć uprawy, a choroba zwierząt doprowadzić np. do przymusowego uboju. Odpowiedzią na te problemy i straty, które mogą z nich wyniknąć, są ubezpieczenia rolnicze. Z poniższego tekstu dowiesz się, czym są ubezpieczenia rolne i jak umożliwiają rolnikom ochronę budynków, upraw czy sprzętu przed skutkami niespodziewanych zdarzeń.

Obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze

Na mocy ustawy z 2003 roku, jako rolnik musisz wykupić dwa ubezpieczenia – jednym z nich jest ubezpieczenia budynków rolnych. Obowiązek ten dotyczy każdego rolnika, który posiada ziemię pod uprawę o powierzchni co najmniej 1 hektara. Jednocześnie budynki rolne muszą:

 • być stałe związanie z gruntem,
 • mieć powierzchnię wynoszącą minimum 20 m2,
 • posiadać fundamenty oraz dach,
 • być własnością rolnika.

Z tego względu podstawowe ubezpieczenie nie obejmuje np. szklarni, tunelów, namiotów i tym podobnych. Z polisy wykluczone są również te budynki, które nie służą do szeroko rozumianej produkcji rolniczej.

Zgodnie z ustawą o obowiązkowych ubezpieczeniach rolnych muszą one obejmować 13 zdarzeń:

 1. Deszcz nawalny, którego współczynnik wydajności wynosi minimum 4.
 2. Eksplozja – dotyczy również szkód wywołanych implozją.
 3. Grad.
 4. Huragan (minimalna prędkość to 24 m/s).
 5. Lawina – dotyczy mas lodu, śniegu, kamieni, skał, błota, ziemi.
 6. Obsunięcie się ziemi.
 7. Pożar.
 8. Opady śniegu – dotyczy ciężaru pokrywy śnieżnej, która przekracza 85% wartości obciążenia śniegiem gruntu dla obszaru, gdzie znajduje się budynek.
 9. Podtopienie wskutek deszczu nawalnego lub spływu wód.
 10. Powódź – dotyczy zalania terenu wskutek podniesienia się poziomu wody w korytach wód stojących lub płynących.
 11. Tąpnięcie.
 12. Uderzenie pioruna.
 13. Uderzenie statku powietrznego.

Ile wynosi kara za brak ubezpieczenia budynków rolnych? W 2020 roku grzywna wynosiła 650 zł brutto, czyli 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Co ważne, rolnicy, którzy korzystają z dopłat bezpośrednich do produkcji rolnej, muszą jednocześnie ubezpieczyć co najmniej 50% upraw przed wymienionymi wyżej okolicznościami. Ubezpieczenie to może być dotowane do 65% z budżetu państwa.

Ponadto jako rolnik musisz wykupić OC, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Rolą tej polisy jest ochrona przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Dzięki temu ewentualne straty spowodowane nieostrożną jazdą ciągnikiem np. na polu sąsiada zostaną pokryte z polisy. Brak obowiązkowego OC oznacza grzywnę w wysokości 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ubezpieczenie upraw, zwierząt oraz sprzętu rolniczego

Poza obowiązkową polisą możesz również ubezpieczyć inne części składowe majątku, który jest związany z prowadzeniem działalności rolniczej. Ubezpieczenia dla rolników mogą obejmować te elementy, które są dla Ciebie istotne i są obarczone największym ryzykiem. Obecnie towarzystwa ubezpieczeniowe oferują różnorodne warianty rozszerzające obowiązkowe ubezpieczenie rolników o dodatkowe warunki. Wśród nich mogą się znaleźć takie zdarzenia jak dewastacja, trzęsienie ziemi, silny wiatr (czyli o prędkości niższej niż 24 m/s) czy upadek drzewa. Ponadto ubezpieczenie rolnicze w rozszerzonym wariancie może obejmować budynki, które nie spełniają warunków budynków rolniczych, czyli np. silosy, szklarnie, ogrodzenia, instalacje fotowoltaiczne i tym podobne, a także przechowywanych upraw.

Ile kosztuje ubezpieczenie rolnicze?

Koszt obowiązkowego ubezpieczenia dla rolnika zaczyna się od kilkuset złotych, co w porównaniu z jego szerokim zakresem ochrony jest ofertą bardzo korzystną. Oczywiście ostateczna kwota zależy od tego, jakie towarzystwo ubezpieczeniowe wybierzesz oraz od wielkości gospodarstwa, liczby budynków i tym podobnych okoliczności.

Jeśli poszukujesz najkorzystniejszego ubezpieczenia rolniczego, zgłoś się do Eurofinance – pomożemy Ci wybrać ofertę, dzięki której będziesz chronić swój dobytek przed nieszczęśliwymi zdarzeniami.