nowe ubezpieczenia 663 363 333 infolinia 22 311 14 44

Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenia dla rolników to dobrowolna polisa, która w kompleksowy sposób pozwala osobom fizycznym – rolnikom, zabezpieczyć swoje uprawy rolne oraz zwierzęta gospodarskie. Istnieje również możliwość wykupienia OC, dla osób posiadających gospodarstwa. Ubezpieczenie majątkowe upraw rolnych chroni je od wszelkich wydarzeń losowych. Obowiązkową ochroną muszą zostać objęte takie uprawy jak: kukurydza, rzepak, tytoń, chmiel, rzepik, oraz warzywa gruntowe. W przypadku drzew i krzewów owocowych są to: truskawki, ziemniaki, buraki cukrowe i rośliny strączkowe. Ustawodawca nakłada obowiązek zabezpieczenia upraw rolnych od suszy, powodzi, gradu, negatywnych efektów przezimowania i przymrozków wiosennych. Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich obejmuje ochronę zwierząt wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Są to: bydło, kozy, owce oraz konie robocze. Najczęściej ta forma zabezpieczenia chroni przed padnięciem, i ubojem z konieczności. Istnieje możliwość poszerzenia tej usługi o koszty rokującego nadzieję leczenia. Warunkiem formalnym, który należy spełnić w przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich jest ich dobry stan zdrowotny. Mechanizmy działania polisy OC dla rolnika szczegółowo opisuje ustawa z dnia 12 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Zawiera się ją na 12 miesięcy od momentu wejścia w posiadanie gospodarstwa rolnego. Może do tego dojść w wyniku zakupu, dziedziczenia lub obdarowania.

Celem tej formy ochrony jest zapewnienie odszkodowania rolnikom, którzy ponieśli szkodę na skutek posiadania gospodarstwa. Mowa tutaj o stratach zarówno w wymiarze osobistym jak i materialnym. Wielkość rekompensaty jest adekwatna do poniesionych szkód.

Skontaktujemy się z Tobą

Preferowana godzina kontaktu


Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych