nowe ubezpieczenia 663 363 333 infolinia 22 311 14 44

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
potencjalnego klienta

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) („RODO”), w związku z pozyskaniem od Państwa danych osobowych przekazujmy, następujące informacje:

 

1. Administrator i dane kontaktowe administratora oraz Inspektora Ochrony Danych

Administratorem danych osobowych  jest Eurofinance sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 212 A, 02-486 Warszawa. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@eurofinance.info.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres.

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym  korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może odbyć się drogą elektroniczną, adres e- mail iod@eurofinance.info.pl.

 

2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Eurofinance sp. z o.o. będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu nawiązania kontaktu przez konsultanta lub przedstawiciela handlowego Eurofinance sp. o. o., określenia Pani/Pana potrzeb i oferowania produktów ubezpieczeniowych zakładów ubezpieczeń współpracujących z Eurofinance sp. z o. o. oraz przekazywania informacji o promocjach. Pani/Pana dane będą przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego stanowiącego uzasadniony interes administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO) oraz na podstawie Pani/Pana zgody na otrzymywanie takiej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych tj. z wykorzystaniem e-mail lub numeru telefonu.

Eurofinance sp. z o. o. może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu rozpatrzenia roszczeń i reklamacji w zakresie czynności agencyjnych niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, na podstawie obowiązku nałożonego na administratora przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz t.j. Dz.U. 2019 poz. 2279).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

 

3. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom IT, partnerom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy z Eurofinance sp. o. o. w celu realizacji usługi, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Do celów przygotowania oferty ubezpieczenia Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane do współpracujących zakładów ubezpieczeń w celu przygotowania oferty zgodnej z Pani/Pana oczekiwaniami i potrzebami. Eurofinance sp. z o. o. w tym przypadku będzie działała w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń jako podmiot przetwarzający.

 

4. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego lub wniosku o usunięcie danych.

 

5. Pani/Pana prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego posiada Pani/Pan prawo w dowolnym momencie do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Po wycofaniu zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego konsultanci Eurofinance sp. z o. o. nie będą mogli kontaktować się z Panią/Panem w celu przedstawienia ofert i promocji.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub bezpośrednio z organem nadzorczym (w zakresie prawa do wniesienia skargi do tego organu).

Skontaktujemy się z Tobą

Preferowana godzina kontaktu


Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych