+48 22 311 14 44

Informacja Administratora dotycząca kontaktu
w sprawie oferty

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) („RODO”), w związku z pozyskaniem od Państwa danych osobowych przekazujmy, następujące informacje:

 

1. Administrator i dane kontaktowe administratora oraz Inspektora Ochrony Danych

Administratorem danych osobowych  jest Eurofinance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 212 A, 02-486 Warszawa. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@eurofinance.info.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres.

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym  korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może odbyć się drogą elektroniczną na adres e- mail iod@eurofinance.info.pl

 

2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Eurofinance sp. z o.o. będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

a) realizacji zamówionej usługi polegającej na kontakcie z agentem lub pracownikiem Eurofinance sp. o. o. w celu przedłożenia oferty i ewentualnego zawarcia umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO);

b) przedstawiania ofert marketingowych produktów ubezpieczeniowych z oferty współpracujących z Eurofinance sp. z o.o. zakładów ubezpieczeń oraz informacji o promocjach, jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na otrzymywanie takiej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych; Pani/Pana dane będą przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego stanowiącego uzasadniony interes administratora (art. 6 ust.1 lit f RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

 

3. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom IT, Partnerom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy z Eurofinance sp. o. o. w celu realizacji usługi, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

 

4. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji usługi.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

 

5. Pani/Pana prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego posiada Pani/Pan prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Po wycofaniu zgody nie będziemy mogli kontaktować się z Panią/Panem telefonicznie i mailowo w celu przedstawienia ofert i promocji.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub bezpośrednio z organem nadzorczym (w zakresie prawa do wniesienia skargi do tego organu).