nowe ubezpieczenia 663 363 333 infolinia 22 311 14 44

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
potencjalnego klienta

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) („RODO”), w związku z pozyskaniem od Państwa danych osobowych przekazujmy, następujące informacje:

1. Administrator i dane kontaktowe administratora oraz Inspektora Ochrony Danych

Administratorem danych osobowych  jest Eurofinance sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 212 A, 02-486 Warszawa. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@eurofinance.info.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres.

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail iod@eurofinance.info.pl.

2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Eurofinance sp. z o.o. będzie przetwarzać Państwa dane w celu nawiązania kontaktu przez konsultanta lub przedstawiciela handlowego Eurofinance sp. o. o., określenia Państwa potrzeb i oferowania produktów ubezpieczeniowych zakładów ubezpieczeń współpracujących z Eurofinance sp. z o. o. oraz przekazywania informacji o promocjach. Państwa dane będą przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego stanowiącego uzasadniony interes administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO) oraz na podstawie Państwa zgody na otrzymywanie takiej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych tj. z wykorzystaniem e-mail lub numeru telefonu.

Eurofinance sp. z o. o. może również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu rozpatrzenia roszczeń i reklamacji w zakresie czynności agencyjnych niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, na podstawie obowiązku nałożonego na administratora przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

3. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom IT, partnerom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy z Eurofinance sp. o. o. w celu realizacji usługi, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Do celów przygotowania oferty ubezpieczenia Państwa dane osobowe zostaną przekazane do współpracujących zakładów ubezpieczeń w celu przygotowania oferty zgodnej z Państwa oczekiwaniami i potrzebami. Eurofinance sp. z o. o. w tym przypadku będzie działała w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń jako podmiot przetwarzający.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego lub wniosku o usunięcie danych.

5. Państwa prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego posiadają Państwo prawo w dowolnym momencie do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Po wycofaniu zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego konsultanci Eurofinance sp. z o. o. nie będą mogli kontaktować się z Państwem w celu przedstawienia ofert i promocji.

Ponadto przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skontaktujemy się z Tobą

Preferowana godzina kontaktu


Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych