nowe ubezpieczenia 663 363 333 infolinia 22 311 14 44

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów
do pracy i współpracy

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) („RODO”), w związku z pozyskaniem od Państwa danych osobowych przekazujmy, następujące informacje:

 1. Administrator i dane kontaktowe administratora oraz Inspektora Danych Osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Eurofinance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adresem: Aleje Jerozolimskie 212 A, 02-486 Warszawa. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@eurofinance.info.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres.
  We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Danych Osobowych. Taki kontakt może odbyć się drogą elektroniczną na adres e- mail iod@eurofinance.info.pl
 2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego zmierzającego do nawiązania stosunku pracy lub współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.
  Jeżeli Pani/Pan kontaktuje się z nami w związku z ofertą pracy, w trakcie rekrutacji podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy, natomiast inne podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO) wyrażonej poprzez wzięcie udziału w procesie rekrutacji i dobrowolne przesłanie dokumentów aplikacyjnych, a także zgody na przyszłe rekrutacje, jeżeli została wyrażona.
 3. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom IT przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy z Eurofinance sp. o. o. w celu obsługi informatycznej Administratora.
 4. Okres przechowywania danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji do pracy lub współpracy. Dokumenty aplikacyjne będą niszczone po zawarciu umowy z wybranym kandydatem.
  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania. W przypadku zgody na przetwarzanie danych w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym rozpoczęto przetwarzanie albo do końca następnego roku kalendarzowego po roku, w którym rozpoczęto przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie na potrzeby rekrutacji zostało rozpoczęte w ostatnim kwartale roku kalendarzowego.
 5. Pani/Pana prawa
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania.
  Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub bezpośrednio z organem nadzorczym (w zakresie prawa do wniesienia skargi do tego organu).

Skontaktujemy się z Tobą

Preferowana godzina kontaktu


Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych