nowe ubezpieczenia 663 363 333 infolinia 22 311 14 44

Ubezpieczenia osobowe

Polisa osobowa to jeden ze sposobów zabezpieczenia swojej przyszłości. Okres obowiązywania ubezpieczenia osobowego może wynosić kilka lub nawet kilkanaście lat. Do polis długoterminowych należy zatem podchodzić świadomie. Ubezpieczenie osobowe nie jest obowiązkowe.

Ubezpieczenia Szkolne NNW - Pakiet Bezpieczna Nauka
ZAKUP SAMODZIELNIE W 3 MINUTY!

Czym są ubezpieczenia osobowe?

Ubezpieczenie osobowe zaliczane jest do kategorii polis gospodarczych. Przedmiotem ochrony jest życie, zdrowie lub zdolność osoby ubezpieczonej do wykonywania pracy. Ubezpieczyciel udziela ochrony osobie ubezpieczonej na wypadek wystąpienia określonych zdarzeń losowych. Polisę osobową mogą wykupić zarówno osoby prywatne, jak i firmy dla swoich pracowników. Ubezpieczenie może mieć charakter indywidualny bądź grupowy. W ubezpieczeniu osobowym inaczej rozpatrywany jest charakter szkody – jest niewymierna w kwocie i nie zawsze musi mieć wydźwięk negatywny.

Ubezpieczenia osobowe - rodzaje

Ubezpieczenia prywatne osobowe obejmują polisy na życie oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Polisa na życie zawierana jest na wypadek śmierci ubezpieczonego lub dożycia przez niego określonego wieku. Ubezpieczenie osobowe NNW dotyczy uszkodzeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Ponadto do grupy ubezpieczeń osobowych zalicza się:

  • polisy grupowe zawierane za pośrednictwem pracodawcy,
  • polisy inwestycyjne, w których część składki przeznaczona jest na ochronę, a część na inwestycje,
  • polisy bezterminowe skierowane do osób starszych (świadczenie wypłacane jest dopiero po śmierci ubezpieczonego),
  • polisy posagowe mające na celu gromadzenie środków finansowych dla dzieci.

Różnice między ubezpieczeniami osobowymi i majątkowymi

Polisy osobowe swoim zakresem obejmują zdrowie i życie człowieka. Z kolei ubezpieczenia majątkowe odnoszą się do mienia oraz odpowiedzialności cywilnej. W ubezpieczeniu majątkowym możliwe jest określenie wartości chronionych polisą przedmiotów. W przeciwieństwie do ubezpieczeń majątkowych polisa osobowa inaczej określa sumę ubezpieczenia oraz zakres ochrony. W przypadku ubezpieczeń osobowych nie ma możliwości oszacowania wartości życia lub zdrowia osoby ubezpieczonej. W konsekwencji to ubezpieczony sam ustala sumę ubezpieczenia. W polisie osobowej nie mówi się także o wypłacie odszkodowania – osobie ubezpieczonej przysługuje świadczenie.

Kiedy warto sięgnąć po prywatne ubezpieczenie osobowe?

Celem prywatnego ubezpieczenia osobowego jest zapewnienie wsparcia finansowego dla ubezpieczonego w trudnych życiowych momentach. Ponadto polisa jest gwarancją świadczenia pomocy w postaci konkretnych usług. Mowa tutaj przede wszystkim o:

  • łatwym i szybkim dostępie do placówki medycznej,
  • pokryciu kosztów rehabilitacji i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
  • wypłacie świadczenia z tytułu niezdolności do pracy.

Ubezpieczenia osobowe - co wpływa na ich koszt?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe indywidualnie kształtuje swoje oferty, ale wpływ na koszt polisy osobowej ma kilka ważnych czynników. Do najważniejszych z nich należą: wiek, wybrana suma ubezpieczenia, a także aktualny stan zdrowia osoby ubezpieczonej. Koszt ubezpieczenia determinuje również zakres ochrony, który można swobodnie rozszerzać względem indywidualnych możliwości i potrzeb.

Prywatne ubezpieczenia osobowe - na co zwrócić uwagę przy zakupie polisy?

Kluczową kwestią przed zawarciem umowy na ubezpieczenie osobowe jest zapoznanie się z jej warunkami. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na ustaloną sumę ubezpieczenia, która bezpośrednio przekłada się na wysokość składki. Istotnym kryterium jest również zakres ochrony i czas karencji. W przypadku polisy osobowej niezwykle ważne są także limity świadczeń. Warunki zawarte w umowie ubezpieczeniowej powinny określać liczbę zdarzeń polisowych w danym roku. Istnieją również okoliczności wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela. Chodzi tutaj o sytuacje, w których ubezpieczony działa świadomie na swoją niekorzyść w celu wyłudzenia świadczenia. Warto podkreślić, że ubezpieczenia osobowe wykluczają sytuację śmierci samobójczej.

W skład ubezpieczeń osobowych wchodzą: koszty leczenia za granicą, ochrona prawna, oraz NNW w życiu prywatnym. Osoba korzystająca z zabezpieczenia wydatków poniesionych w wyniku hospitalizacji zagranicznej ma zapewniony zwrot pieniędzy wydanych na leczenie szpitalne, transport, konsultację medyczną, a także niezbędne lekarstwa.  Majątkowe ubezpieczenie ochrony prawnej zabezpiecza finansowo sprawy cywilne, które trafiły do sądu z naszego powództwa, oraz pokrywa koszty obrony sądowej w sprawach karnych, lub wykroczenia. Ponadto, powyższa forma ochrony reguluje wszelkie wydatki związane z wynagrodzeniem adwokata i kosztami sądowymi.

Ubezpieczenie przeciwko skutkom nieszczęśliwych wypadków chroni nas i naszą rodzinę przed konsekwencjami nieszczęśliwych zdarzeń w wyniku, których doznajemy uszczerbku na zdrowiu, lub ponosimy śmierć.

Skontaktujemy się z Tobą

Preferowana godzina kontaktu


Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych