+48 22 311 14 44

Czym jest przedmiot ubezpieczenia?

Wiedza o ubezpieczeniach

Każda umowa ubezpieczenia, aby mogła być uznana za ważną w świetle prawa, musi spełniać kilka warunków formalnych. Jednym z nich jest obecności informacji na temat przedmiotu ubezpieczenia. Jak należy rozumieć tę kwestię? Na co zwrócić uwagę w trakcie wyboru polisy w tym kontekście? Podpowiadamy.

Czym jest przedmiot ubezpieczenia?

Pod pojęciem przedmiot ubezpieczenia należy rozumieć rzecz, która jest objęta polisą. Oznacza to, że za szkody na tymże przedmiocie, które wystąpią z przyczyn ujętych w zakresie umowy ubezpieczeniach, finansowo odpowiedzialny będzie towarzystwo ubezpieczeniowe. Choć bardzo często zwracamy uwagę na sumę czy zakres ubezpieczenia, to jego podstawą jest przedmiot. Ma to szczególne znaczenie w wypadku polis, których warunki nie są regulowane przepisami prawa, tak jak to ma miejsce w komunikacyjnym OC czy obowiązkowych ubezpieczeniach rolniczych. 

Rodzaje ubezpieczeń ze względu na przedmiot ubezpieczenia

Produkty ubezpieczeniowe możemy podzielić na dwie główne grupy, czyli ubezpieczenia majątkowe oraz osobowe. W przypadku pierwszej kategorii przedmiotem ubezpieczenia jest mienie, czyli rzeczy, których wartość możemy wyrazić w pieniądzu. Najczęściej mówi się wówczas o polisie, której przedmiotem jest:

  • mieszkanie z elementami ruchomymi (meble, sprzęty RTV, AGD, elektronika, biżuteria, dzieła sztuki, ubrania, zwierzęta domowe),
  • dom z elementami ruchomymi i np. ogrodzeniem, basenem, małą architekturą i innymi, przytwierdzonymi do gruntu budowlami, które nie służą do działalności rolniczej,
  • domek letniskowy,
  • zabudowania rolnicze, czyli budynki służące do prowadzenia produkcji rolniczej (hodowla, uprawy), zarówno spełniające wymagania ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach rolniczych, jak i te, które ich nie spełniają,
  • samochód (ubezpieczenie AC),
  • bagaż, wycieczka zagraniczna (ubezpieczenia turystyczne),
  • nieruchomości firmowe wraz ze sprzętami, maszynami, meblami itp.,
  • mienie w transporcie,
  • ochrona prawna
  • odpowiedzialność cywilna (zarówno osobista, jak i w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego),

Gdy mówimy o polisach osobowych, to przedmiotem ubezpieczenia jest wówczas życie oraz (lub) zdrowie, które polisa obejmuje w kraju oraz (typowa polisa na życie) za granicą (ubezpieczenie NNW turystyczne). 

Jakie znaczenie ma przedmiot ubezpieczenia?

Aby wyjaśnić tę zależność, najlepiej sięgnąć po przykład ubezpieczeń nieruchomości prywatnych (domu lub mieszkania). Przedmiot ubezpieczenia bezpośrednio wpływa na to, jaka będzie suma ubezpieczenia. Wartości te są ze sobą ściśle powiązane. Suma ubezpieczenia w przypadku nieruchomości powinna być zbieżna z wartością przedmiotów, jakie obejmuje polisa. Inną wartość przyjmiemy dla małego mieszkania w niewielkiej miejscowości, a inną, znacznie wyższą, dla apartamentu w stolicy. A im większa suma ubezpieczenia, tym wyższa jest składka, którą musimy zapłacić za 12 miesięcy obowiązywania umowy. Warto więc dokładnie studiować każdy punkt umowy ubezpieczeniowej. Mniej rzetelni ubezpieczyciele oferują bardzo często polisy na wyjątkowo atrakcyjnych warunkach, które mają wąski zakres, a ich przedmiot jest również ograniczony np. w wypadku domu obejmie tylko mury, bez innych elementów stałych czy mienia ruchomego.  

Z tego powodu najlepiej odwiedzić sprawdzoną multiagencję, w której dostępne są oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych. W Eurofinance pomagamy naszym klientom wybrać najkorzystniejszą propozycję bez konieczności “ręcznej”, czasochłonnej analizy wszystkich umów.

Podobne wpisy

Czym jest przestepczość ubezpieczeniowa?

Podobnie jak w przypadku wielu innych działów gospodarki, tak i branża ubezpieczeniowa cierpi z powodu wyłudzeń, usiłowań i innych nielegalnych działań klientów, które zbiorczo określa się mianem przestępczości ubezpieczeniowych. Jakie konsekwencje wiążą się z tego typu próbami? Jaka często do nich dochodzi? Więcej na ten temat w poniższym tekście. Czym jest przestępczość ubezpieczeniowa?  Przestępczość ubezpieczeniową...

Czytaj dalej...

Czym zajmuje się multiagencja?

W poszukiwaniu wiarygodnych i korzystnych produktów ubezpieczeniowych często sięgamy po pierwszą ofertę, która zostanie nam przedstawiona. Jest tak, gdyż nierzadko nie mamy czasu na samodzielną weryfikację propozycji, nie wiemy, na co zwrócić uwagę podczas porównywania ofert między sobą lub po prostu ufamy agentowi z wybranej wcześniej firmy. To jednak nie zawsze finansowo korzystne rozwiązanie. Jak...

Czytaj dalej...

Zakres ubezpieczenia – podstawowe informacje

Jednym z pięciu elementów, który musi znaleźć się w umowie ubezpieczeniowej, jest zakres polisy. Dotyczy on każdego produktu ubezpieczeniowego - polisy majątkowej, osobowej, na życie czy ubezpieczenia komunikacyjnego. Jak należy rozumieć zakres ubezpieczenia? W poniższym tekście wyjaśniamy wszelkie wątpliwości. Czym jest zakres ubezpieczenia? Zakres ubezpieczenia to inaczej lista zdarzeń powodujących szkody, za które finansową odpowiedzialność...

Czytaj dalej...