nowe ubezpieczenia 663 363 333 infolinia 22 311 14 44

Czym zajmuje się i jak funkcjonuje towarzystwo ubezpieczeniowe?

Wiedza o ubezpieczeniach

Zakup ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego lub na życie to ważna decyzja w życiu każdego z nas. Oferty tego typu posiadają towarzystwa ubezpieczeniowe, które zgodnie z obowiązującym prawem prowadzą działalność w naszym kraju. Czy jednak jedynym sposobem na zabezpieczanie majątku jest wizyta w towarzystwie ubezpieczeniowym? 

Czym jest towarzystwo ubezpieczeniowe?

Towarzystwo ubezpieczeniowe to firma zajmująca się oferowaniem polis różnego rodzaju. Ich działalność opiera się na zasadzie dystrybucji ryzyka, czyli przekazywania części ryzyka związanych z danym przedsięwzięciem na ubezpieczyciela. Natomiast samo ubezpieczenie to umowa między osobą fizyczną lub prawną a towarzystwem ubezpieczeniowym, która zobowiązuje towarzystwo do pokrycia szkody w przypadku wystąpienia pewnych określonych zdarzeń. Osoba ubezpieczająca wpłaca składkę ubezpieczeniową, a w zamian otrzymuje ochronę ubezpieczeniową na wypadek wystąpienia szkody.

Kto może w Polsce oferować ubezpieczenia?

W Polsce ubezpieczenia mogą oferować zarówno towarzystwa ubezpieczeniowe, jak i agenci ubezpieczeniowi, którzy działają na zasadzie pośrednictwa ubezpieczeniowego również w multiagencji takiej jak Eurofinance. Osoby zainteresowane wykupieniem ubezpieczenia, mogą skontaktować się bezpośrednio z ubezpieczycielem lub skorzystać z usług specjalisty w multiagencji, który pomoże im wybrać odpowiednie rozwiązanie i dopasować je do indywidualnych potrzeb.

Jedną z największych zalet wykupienia ubezpieczenia jest ochrona przed nieprzewidywalnymi sytuacjami. Dzięki dobrze dobranej polisie osoba ubezpieczająca może czuć się bezpiecznie. W przypadku wystąpienia szkody (np. zniszczenie domu wskutek pożaru) zostanie ona pokryta przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Ochrona ta obejmuje zarówno straty materialne, jak i koszty związane z odszkodowaniem, leczeniem czy wynajmem zastępczego sprzętu. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują cztery główne grupy produktów.

  • Ubezpieczenia majątkowe – obejmujące ubezpieczenia nieruchomości, sprzętu elektronicznego, czy też innych dóbr materialnych.
  • Ubezpieczenia osobowe – obejmujące ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  • Ubezpieczenia komunikacyjne – obejmujące ubezpieczenia OC i AC dla pojazdów mechanicznych.
  • Ubezpieczenia turystyczne – obejmujące ubezpieczenia dla osób wyjeżdżających na wakacje lub podróże służbowe.

Podstawowym celem towarzystwa ubezpieczeniowego jest zabezpieczenie interesów swoich klientów. Dlatego też ubezpieczyciel musi być w stanie rzetelnie oszacować ryzyko związane z konkretnym przedsięwzięciem i odpowiednio wycenić składkę ubezpieczeniową. Klienci, którzy korzystają z usług takich firm, oczekują od niego nie tylko rzetelnej wyceny składki, ale także szybkiej i sprawnie przeprowadzonej likwidacji szkody, gdy wystąpi taka konieczność.

Funkcjonowanie towarzystwa ubezpieczeniowego opiera się na zasadzie łączenia ryzyk. Oznacza to, że ubezpieczyciel łączy ryzyka związane z danym przedsięwzięciem, przekazując je na siebie, a tym samym łagodząc ich skutki dla ubezpieczającego. Ubezpieczyciel pobiera składki od klientów, które następnie inwestuje w różne instrumenty finansowe, generując przychody z tytułu odsetek czy wzrostów wartości posiadanych aktywów. W przypadku wystąpienia szkody, towarzystwo ube wypłaca odszkodowanie na rzecz poszkodowanego – zgodnie z umową. 

Kto nadzoruje towarzystwa ubezpieczeniowe Polsce?

Towarzystwo ubezpieczeniowe, jako instytucja finansowa, działa na podobnych zasadach co banki. Wymaga to od niego odpowiedniego poziomu zaufania i wiarygodności. Z tego powodu towarzystwa ubezpieczeniowe są dokładnie regulowane przez państwo i muszą spełniać określone wymogi, zarówno w zakresie finansowym, jak i organizacyjnym. W Polsce funkcjonowanie towarzystw ubezpieczeniowych jest uregulowane przez specjalną ustawę – Ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. Natomiast nadzór nad towarzystwami ubezpieczeniowymi w Polsce sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Chroni ona interesy konsumentów oraz dba o stabilność rynku finansowego w Polsce.

KNF reguluje działalność towarzystw ubezpieczeniowych poprzez nadzór nad ich działalnością oraz kontrolę przestrzegania przez nie obowiązujących przepisów prawa. Komisja nadzoruje między innymi wycenę aktywów i pasywów, przeprowadza audyty finansowe, a także kontroluje zgodność działań towarzystw z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz innymi przepisami prawa.

KNF ma również uprawnienia do nakładania na towarzystwa ubezpieczeniowe sankcji finansowych za naruszenia prawa, takie jak kary pieniężne czy grzywny. W skrajnych przypadkach KNF może również podjąć decyzję o wycofaniu zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.

Dzięki nadzorowi KNF, klienci towarzystw ubezpieczeniowych mogą czuć się bezpiecznie i mieć pewność, że ich interesy są chronione. KNF ma za zadanie zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego, a także ochronę interesów konsumentów, ma za zadanie pozytywnie wpływać na cały sektor ubezpieczeniowy w Polsce.

Podobne wpisy

Czym jest ubezpieczenie od rezygnacji z lotu?

Na udane wakacje czy pobyt zagraniczny składa się kilka czynników. Jednym z nich jest nasze dobre samopoczucie - w końcu nikt nie chce wyjeżdżać np. w chorobie czy z myślą, że zostania w kraju niezwykle istotne sprawy (np. śmierć i związany z nią pogrzeb bliskiej osoby). W takiej sytuacji bardzo przydatne jest ubezpieczenie od rezygnacji...

Czytaj dalej...

Na czym polega ubezpieczenie od utraty pracy?

Trudna sytuacja ekonomiczna w wielu branżach sprawiła, że ryzyko utraty pracy dotyk coraz więcej Polaków. W wielu gospodarstwach domowych brak dochodu jednej z osób może być niezwykle trudną sytuacją, szczególnie w kontekście dużych zobowiązań takich jak kredyt hipoteczny. Jak możemy się chronić przed skutkami takiego zdarzenia? Czy ubezpieczenie od utraty pracy będzie najlepszym rozwiązaniem? Czym...

Czytaj dalej...

Czy możemy ubezpieczyć nieruchomość od przepięcia?

Jednym z zagrożeń, które może spowodować straty w majątku w mieszkaniu lub domu, jest przepięcie sieci elektrycznej. Na czym polega to zjawisko i kiedy występuje? Jak możemy chronić swój majątek przed finansowymi skutkami przepięć i ile będzie to nas kosztować? Wyjaśniamy. Czym jest przepięcie? Co może je spowodować? Inaczej mówiąc, przepięcie to nagły skok napięcia...

Czytaj dalej...

Umów się z mobilnym doradcą

Posiadamy mobilnych przedstawicieli handlowych, którzy docierają do klienta na terenie Warszawy Bemowa oraz okolic. Spotkanie z naszym specjalistą ułatwi Państwu dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb.

Preferowana godzina kontaktu


Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.