nowe ubezpieczenia 663 363 333 infolinia 22 311 14 44

Grupowe ubezpieczenie na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie to polisa, którą pracodawca wykupuje w firmie ubezpieczeniowej. Pracownicy oraz członkowie ich rodzin mogą przystąpić do takiego ubezpieczenia. Zgodnie z nazwą w ramach jednej umowy możliwe jest ubezpieczenie grupy osób. Składka takiego ubezpieczenia może być finansowana przez pracodawcę – wtedy mamy do czynienia z tzw. benefitem pracowniczym. W innych sytuacjach pracownicy partycypują w kosztach składki wraz z pracodawcą lub opłacają ją indywidualnie. W razie śmierci ubezpieczonego świadczenie z tytułu ubezpieczenia grupowego na życie wypłacane jest rodzinie lub innym wskazanym przez niego osobom (tzw. uposażonym).

Zasady ubezpieczeń grupowych na życie

Ubezpieczenie grupowe na życie jest uniwersalnym produktem. Ochrona obowiązuje nie tylko w miejscu pracy, ale także na urlopie i w domu. Obejmuje życie i zdrowie osoby ubezpieczonej oraz jej bliskich, ale zapewnia również pomoc finansową w trudnych sytuacjach życiowych. Pracownicy przystępują do ubezpieczenia grupowego na życie w swoim miejscu pracy. Pracodawca przekazuje składki firmie ubezpieczeniowej. W przypadku śmierci ubezpieczonego świadczenie wypłacane jest osobie przez niego wskazanej. Jeśli natomiast wystąpią zdarzenia przewidziane polisą, np. trwała utrata zdrowia, pobyt w szpitalu czy inna poważna choroba, to odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu. Grupowe ubezpieczenie pracowników na życie jest zazwyczaj produktem gotowym. To oznacza, że ma określoną sumę ubezpieczenia, czas jego trwania i zakres ochrony.

Zakres ochrony w ubezpieczeniu grupowym na życie

Zakres ochrony w grupowym ubezpieczeniu na życie obejmuje gotowy pakiet kilku lub kilkunastu ryzyk w zależności od wybranej oferty. Podstawowym ryzykiem z zakresu ochrony ubezpieczenia grupowego jest śmierć osoby ubezpieczonej. Ochrona w ramach polisy może zostać jednak rozszerzona o dodatkowe elementy odnoszące się do zdrowia pracowników. Z tytułu polisy pracowniczej ubezpieczeniem można objąć również członków rodziny. Do popularnych świadczeń z zakresu ubezpieczenia grupowego na życie zalicza się wypłatę środków finansowych z tytułu urodzenia dziecka. W ramach grupowego ubezpieczenia pracowników na życie niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują również możliwość wykupienia polisy Assistance. Obejmuje ona prywatną opiekę medyczną, wizyty u specjalistów z szybkimi terminami, rehabilitację czy organizację zabiegów ambulatoryjnych.

Zalety ubezpieczeń grupowych na życie

W polisach grupowych często nie jest konieczne wypełnianie szczegółowych ankiet medycznych, co pozwala zaoszczędzić czas. Co więcej, niektóre firmy ubezpieczeniowe proponują krótszą karencję w przypadku niektórych zdarzeń losowych. Ubezpieczenia grupowe na życie są korzystne dla obu stron – pracownika i pracodawcy. Pracownik, dołączający do ubezpieczenia grupowego na życie, może liczyć na niską składkę. Jeśli w przedsiębiorstwie ubezpieczeniu grupowemu podlegają setki lub nawet tysiące zatrudnionych, firma ubezpieczeniowa może zaproponować atrakcyjne warunki. Co więcej, w przypadku pracowników nie ma konieczności dopełniania formalności i kontaktu z towarzystwem ubezpieczeniowym. Z kolei pracodawca, za pośrednictwem ubezpieczenia grupowego na życie, zyskuje dodatkowy benefit pracowniczy, który pozytywnie wpływa na wizerunek firmy. Ponadto ma możliwość rozszerzenia polisy o dodatkowe ryzyka w zależności od aktualnych potrzeb pracowników. Tym samym umowa ubezpieczeniowa jest idealnie dopasowana do oczekiwań pracodawcy i pracowników.

Kto może skorzystać z ubezpieczenia grupowego?

Dawniej z tego typu polis ubezpieczeniowych korzystały wyłącznie duże zakłady pracy. Obecnie dostępność grupowych ubezpieczeń pracowników na życie jest powszechna. Mogą z nich korzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, małe firmy, duże korporacje oraz osoby wykonujące wolny zawód. Największy wybór ofert ubezpieczeń grupowych mają do dyspozycji firmy zatrudniające powyżej trzydziestu osób. Warto jednak zaznaczyć, że nie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe oferują polisy grupowe dla mikrofirm.

Grupowe ubezpieczenie na życie chroni zdrowie pracowników niezależnie od miejsca jego pobytu. Działa przez cały rok, 24 godziny na dobę i obejmuje także członków rodziny osoby pracującej w firmie. Na zakres ubezpieczenia składa się pobyt w szpitalu, leczenie operacyjne i śmierć pracownika. Może to być również: niezdolność ubezpieczonego do pracy zarobkowej, trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu, trwały uszczerbek na zdrowiu dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku, poważna choroba ubezpieczonego, poważna choroba dziecka, śmierć współmałżonka, śmierć dziecka, śmierć rodziców, śmierć teściów, urodzenie dziecka, urodzenie dziecka rozszerzone o urodzenie Dziecka w wyniku ciąży mnogiej lub z wadą wrodzoną, urodzenie dziecka martwego, osierocenie dziecka, rehabilitację medyczną, pomoc medyczną w kraju, drugą opinię medyczną. W przypadku zgonu osobom uposażonym przysługuje prawo do świadczenia.

Skontaktujemy się z Tobą

Preferowana godzina kontaktu


Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych