nowe ubezpieczenia 663 363 333 infolinia 22 311 14 44

Grupowe ubezpieczenie na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie chroni zdrowie pracowników niezależnie od miejsca jego pobytu. Działa przez cały rok, 24 godziny na dobę i obejmuje także członków rodziny osoby pracującej w firmie. Na zakres ubezpieczenia składa się pobyt w szpitalu, leczenie operacyjne i śmierć pracownika. Może to być również: niezdolność ubezpieczonego do pracy zarobkowej, trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu, trwały uszczerbek na zdrowiu dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku, poważna choroba ubezpieczonego, poważna choroba dziecka, śmierć współmałżonka, śmierć dziecka, śmierć rodziców, śmierć teściów, urodzenie dziecka, urodzenie dziecka rozszerzone o urodzenie Dziecka w wyniku ciąży mnogiej lub z wadą wrodzoną, urodzenie dziecka martwego, osierocenie dziecka, rehabilitację medyczną, pomoc medyczną w kraju, drugą opinię medyczną. W przypadku zgonu osobom uposażonym przysługuje prawo do świadczenia.

Skontaktujemy się z Tobą

Preferowana godzina kontaktu


Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych