+48 22 311 14 44

Gwarancje ubezpieczeniowe

Ochrona ta zabezpiecza kontrakt zawarty pomiędzy firmą, a klientem dbając o to, aby był on wykonany w sposób należyty. Ma ona formę pisemnego zobowiązania i pozwala przedsiębiorstwu zachować płynność finansową. W razie niewywiązania się z obowiązków zawartych w umowie gwarancja ubezpieczeniowa zapewnia zapłatę wadium, należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek. Beneficjent może liczyć na zwrot poniesionych wydatków dodatkowych wynikających z poręczenia. Szczegółowa kwota, tak zwany limit gwarancji  jest określony w dokumencie.

Formularz kontaktowy

Informacja Administratora dotycząca kontaktu w sprawie oferty

Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem