nowe ubezpieczenia 663 363 333 infolinia 22 311 14 44

Małe i średnie firmy – ubezpieczenia pakietowe

Celem ubezpieczenia pakietowego jest kompleksowa ochrona przedsiębiorstwa. Polisa zabezpiecza między innymi majątek firmy, pracowników oraz środki niematerialne takie jak: znaki firmowe, bazy danych czy reputację. Chroni ona także mienie (budynki, lokale, maszyny, sprzęt elektroniczny, nakłady inwestycyjne oraz środki obrotowe) i odpowiedzialność cywilną przed roszczeniami, wynikającymi z zaniedbań prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku poniesionych szkód lub naruszenia dóbr osobistych lub materialnych osób trzecich wypłacane jest odpowiednie świadczenie finansowe, zależne od zawartej umowy ubezpieczeniowej.

Skontaktujemy się z Tobą

Preferowana godzina kontaktu


Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych