nowe ubezpieczenia 663 363 333 infolinia 22 311 14 44

Małe i średnie firmy – ubezpieczenia pakietowe

Prowadzenie działalności gospodarczej może nieść ze sobą takie same ryzyka i nieprzewidziane zdarzenia losowe, jak codzienna aktywność człowieka. Ich konsekwencje mogą nadszarpnąć stabilność finansową firmy, a niejednokrotnie zaważyć na jej przyszłości. Zdarzenia losowe mają bezpośredni wpływ na majątek przedsiębiorstw, ich kondycję finansową, personel oraz niematerialne aktywa. Ubezpieczenie firmy należy do dobrowolnych polis. Jego celem jest przede wszystkim zapewnienie przedsiębiorstwu ochrony poprzez wypłacenie odszkodowania na wypadek zaistnienia zdarzenia skutkującego szkodą mienia lub odpowiedzialnością wobec osób trzecich. Najkorzystniejszym rozwiązaniem przy wykupie ubezpieczenia dla małych firm i ubezpieczenia dla średnich firm są gotowe pakiety.

Ubezpieczenia pakietowe dla firm

Oferty firm ubezpieczeniowych, obejmujące ubezpieczenie małej firmy czy ubezpieczenie średniej firmy, są często rozbudowane i tym samym zróżnicowane, trudno więc o dobry wyrób. Ubezpieczenia pakietowe są rozwiązaniem dla tego problemu. Zapewniają kompleksową ochronę całości majątku, a także rezultatów działalności firmy w ramach jednej polisy ubezpieczeniowej. Korzyścią, wynikającą z wyboru ubezpieczenia pakietowego dla firmy, jest oszczędność czasu oraz redukcja kosztów. Pakiety ubezpieczeń umożliwiają dostosowanie zakresu ochrony do konkretnych zagrożeń, które wynikają ze specyfiki prowadzonej działalności.

Przedmiot ubezpieczenia firm

Polisa ubezpieczeniowa dla firm obejmuje własność przedsiębiorcy, która znajduje się w jego posiadaniu zgodnie z odpowiednim tytułem prawnym. Przedmiotem ubezpieczenia firm może być:

  • mienie podmiotu – mowa tutaj o rzeczach służących do prowadzenia działalności gospodarczej (zabudowania, maszyny, lokale, wyposażenie, sprzęt elektroniczny, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne oraz mienie pracowników),
  • odpowiedzialność cywilna – polisa chroni przedsiębiorcę przed konsekwencjami roszczeń osób trzecich; może obejmować OC pracodawcy, OC za produkt, OC najemcy nieruchomości czy OC kontraktowe,
  • straty finansowe – powstałe w wyniku ograniczenia działalności w rezultacie wystąpienia szkody w mieniu lub na osobie,
  • sprzęt – zaawansowane technologicznie urządzenia, niezbędne w prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • szkody elektryczne w maszynach zainstalowanych na stanowiskach pracy.

Ubezpieczenia dla małych firm i ubezpieczenia dla średnich firm mogą swoim zakresem obejmować także polisy na życie dla pracowników.

Zalety ubezpieczeń pakietowych dla firm

Pakiety ubezpieczeniowe dla firm to jedne z najbardziej ewoluujących elementów ofert ubezpieczycieli na przestrzeni lat. Wybór ubezpieczenia pakietowego dla firm pozwala uniknąć skomplikowanych procedur związanych z zakupem pojedynczych polis. Warto podkreślić, że firmy ubezpieczeniowe wykazują coraz większą elastyczność w tym zakresie. Pakiety są także praktycznym rozwiązaniem, ponieważ pozwalają niewielkim kosztem na kupno dodatkowych klauzul, które uchronią przed niepożądanymi zdarzeniami losowymi. Rynek ubezpieczeń proponuje także pakiety ubezpieczeń branżowych, dostosowane do konkretnego typu działalności na podstawie kodów PKD.

Ubezpieczenie dla małych firm i ubezpieczenie dla średnich firm - jak wybrać polisę?

Z punktu widzenia przedsiębiorcy najważniejszą kwestią przy wyborze polisy dla firmy są odpowiednie warunki umowy. Cena nie powinna być w tym przypadku decydującym kryterium wyboru. Polisa dla działalności gospodarczej musi być dostosowana do jej specyfiki. Powinna odpowiadać także potencjalnym zagrożeniom oraz uwarunkowaniom zewnętrznym, które wynikają z lokalizacji firmy. Chodzi tutaj nie tylko o możliwość wystąpienia zjawisk meteorologicznych, ale także ewentualnych zagrożeń wynikających z działalności osób trzecich w danym otoczeniu – ryzyko pożaru, wybuchu, włamań czy wandalizmu. Wybór polisy ubezpieczeniowej dla firmy koniecznie musi zostać poprzedzony analizą potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Decydując się na daną ofertę, należy wziąć pod uwagę głównie zakres ochrony.

Celem ubezpieczenia pakietowego jest kompleksowa ochrona przedsiębiorstwa. Polisa zabezpiecza między innymi majątek firmy, pracowników oraz środki niematerialne takie jak: znaki firmowe, bazy danych czy reputację. Chroni ona także mienie (budynki, lokale, maszyny, sprzęt elektroniczny, nakłady inwestycyjne oraz środki obrotowe) i odpowiedzialność cywilną przed roszczeniami, wynikającymi z zaniedbań prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku poniesionych szkód lub naruszenia dóbr osobistych lub materialnych osób trzecich wypłacane jest odpowiednie świadczenie finansowe, zależne od zawartej umowy ubezpieczeniowej.

Skontaktujemy się z Tobą

Preferowana godzina kontaktu


Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych