+48 22 311 14 44

Ochrona prawna

Ochrona prawna przedsiębiorstw obejmuje ich właścicieli, współwłaścicieli, pracowników oraz członków zarządu. Chroni także majątek oraz mienie firmy (pojazdy, nieruchomości) przed poniesionymi szkodami lub wyrządzonymi osobom trzecim i ich dobrom materialnymi, lub osobistymi. Polisa zabezpiecza przedsiębiorstwo w przypadku dochodzenia, którego przedmiotem mogą być roszczenia z tytułu utraconych korzyści i zysków, umów, których przedmiotem są rzeczy ruchome, lub usługi zamówione na potrzeby własne firmy. Ponadto, ochrona prawna gwarantuje ochronę przed roszczeniami wynikającymi z umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy przedsiębiorstwem, a towarzystwem ubezpieczeniowym, reprezentuje interesy firmy w sprawach dotyczących społecznego prawa ubezpieczeniowego, zobowiązań podatkowych lub nieumyślnego naruszenia warunków wykonywania działalności gospodarczej.

Skontaktujemy się z Tobą

Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych