nowe ubezpieczenia 663 363 333 infolinia 22 311 14 44

Ubezpieczenia majątkowe

W ich skład może wchodzić ubezpieczenie mienia od ognia oraz innych zdarzeń losowych, kradzieży, rabunku i wandalizmu (tutaj istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia szyb i wszystkich przedmiotów szklanych). Przez zdarzenia losowe należy rozumieć takie sytuacje jak uderzenie pioruna, wybuch, uderzenie lub upadek statku powietrznego, eksplozja,  implozja, huragan, deszcz nawalny, powódź, lawina, śnieg i lód, grad, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi, szkody wodociągowe, zalanie przez osoby trzecie, dym i sadza, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, spływ wód po zboczach Ofertę można poszerzyć o ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, utraty zysku. Polisa może obejmować również maszyny uszkodzone w wyniku awarii.

Skontaktujemy się z Tobą

Preferowana godzina kontaktu


Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych