nowe ubezpieczenia 663 363 333 infolinia 22 311 14 44

Ubezpieczenia medyczne

Wśród oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeń medycznych są polisy zdrowotne, szpitalne oraz wypadkowe i chorobowe. Pierwsza grupa może mieć charakter dobrowolny (prywatny) lub przymusowy. Jej zadaniem zadaniem jest zachowanie  zdrowia, leczenie oraz ochrona przed ewentualnymi następstwami chorób. Fundamentem funkcjonowania obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego jest ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z dnia 6 lutego 1997 roku. Warunki świadczenia formy pomocy szczegółowo określa ustawa obowiązująca od 24 sierpnia 2004 roku. Podmiotem sprawującym kontrolę nad powszechną opieką zdrowotną jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Prywatna forma ubezpieczenia zakłada opłacanie określonej składki, dzięki której osoba ma bezpłatny, lub częściowo refundowany dostęp do wybranych placówek i usług medycznych. O tym jak duży jest to wachlarz decyduje wybrany zakres polisy.

Ubezpieczenie szpitalne jest dodatkowym świadczeniem zakupywanym w ramach NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków). Dzięki niemu, pacjentowi przysługuje zwrot kosztów związanych z pobytem w szpitalu, możliwość opłacenia dalszego leczenia i rehabilitacji. W przypadku przedłużania się choroby uniemożliwiającej powrót do pracy, może on liczyć na to, że polisa szpitalna będzie źródłem utrzymania rodziny, przy czym jest to zależne od rodzaju wykupionego ubezpieczenia. Kolejnym rodzajem ochrony zdrowia jest polisa zabezpieczająca przed wypadkami. Ważne jest, aby pamiętać o tym, że takie świadczenie przysługuje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zdarzenie ma charakter nagły, nieumyślny i spowodowany jest przez czynniki zewnętrzne oraz przede wszystkim związane jest z pracą jaką wykonujemy. O takie ubezpieczenie nie mogą starać się: osoby bezrobotne, pobierające zasiłek, żołnierze niezawodowi pełniący czynną służbę wojskową, pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, wychowawczych oraz mający przyznany zasiłek macierzyński lub zasiłek o wysokości zasiłku macierzyńskiego, osoby pobierający świadczenie socjalne w czasie urlopu lub przekwalifikowania zawodowego, albo poszukiwania nowej pracy.

Ubezpieczenie wypadkowe nie przysługuje również emerytom i rencistom, oraz osobom sprawującym osobistą opiekę nad dzieckiem. Polisa ta dotyczy sytuacji w, których pracownik doznaje urazu, lub ponosi śmierć. Ustawodawca przewiduje trzy takie sytuacje. Pierwsza z nich mówi o zwykłych czynnościach lub poleceniach przełożonych wykonywanych w związku z pracą, albo podczas niej. Druga wskazuje na wykonywanie czynności związanych z pracą nawet bez poleceń przełożonego. Trzecia dotyczy pozostawienia pracownika do dyspozycji pracodawcy na odcinku pomiędzy siedzibą firmy, a miejscem wykonywania obowiązków zawodowych.

Ubezpieczenie chorobowe pozwala na otrzymanie części wynagrodzenia pomimo nieobecności w pracy, jednakże, aby pobierać stosowną wypłatę należy drugiego dnia zgłosić pracodawcy przyczynę absencji oraz planowany powrót.

Skontaktujemy się z Tobą

Preferowana godzina kontaktu


Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych