nowe ubezpieczenia 663 363 333 infolinia 22 311 14 44

Ubezpieczenia medyczne

Nieprzewidziana choroba jest nie tylko przyczyną dyskomfortu fizycznego, ale często może nadszarpnąć także domowy budżet. Utrata sprawności ruchowej lub też długotrwały pobyt w szpitalu uniemożliwiają sprawowanie codziennych obowiązków. Indywidualne ubezpieczenie medyczne może być pomocne w razie pojawienia się potencjalnych problemów zdrowotnych. Polisa medyczna w wielu sytuacjach jest gwarancją odpowiedniej opieki.

Co obejmuje ubezpieczenie medyczne?

Ubezpieczenie medyczne jest produktem, który możemy zakupić indywidualnie lub za pośrednictwem pracodawcy. Najczęściej polisa oferowana jest w postaci abonamentów rocznych. Pakiety medyczne w formie abonamentowej umożliwiają zadbanie o zdrowie ubezpieczonego i bliskich mu osób. Prywatne ubezpieczenie medyczne zapewnia ubezpieczonemu dostęp bez kolejek i skierowania do lekarza pierwszego kontaktu, ale także do wybranych specjalistów. W ofercie zazwyczaj znajdują się także badania diagnostyczne. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne obejmują najczęściej pakiet świadczeń korzystnych dla ubezpieczonego w razie pojawienia się poważnych chorób. Świadczenia, wypłacane w ramach ubezpieczenia medycznego, pozwalają osobie ubezpieczonej nie martwić się o środki finansowe i tym samym skupić się na powrocie do zdrowia. Polisa medyczna może obejmować także świadczenie szpitalne wypłacane za czas spędzony na oddziale. W trakcie walki z chorobą istotny jest także dostęp do opieki medycznej na odpowiednim poziomie oraz sprawna organizacja procesu leczenia. Ubezpieczenie medyczne pozwoli uzyskać kompleksowe wsparcie i pomoc w organizacji leczenia na wypadek problemów zdrowotnych. W ramach polisy medycznej możliwe są także prywatne wizyty lekarskie oraz opieka pielęgniarska. Ubezpieczenie sfinansuje także transport medyczny pomiędzy placówką a miejscem zamieszkania.

Na co zwrócić uwagę, wybierając prywatne ubezpieczenie medyczne?

Pierwszym kryterium wyboru są oczywiście ogólne warunki ubezpieczenia. Ich dokładna analiza pozwoli zdobyć wiedzę o tym, z jakich konsultacji lekarskich, badań i zabiegów możemy skorzystać w ramach ubezpieczenia. Istotnym aspektem prywatnego ubezpieczenia medycznego jest także zakres ochrony. Warto sprawdzić, jakie limity świadczeń oraz dostęp do jakich specjalistów przysługuje ubezpieczonemu przy wyborze konkretnej oferty. Zazwyczaj im wyższy pakiet ubezpieczenia, tym szerszy pakiet ochrony przysługuje ubezpieczonemu. Należy ponadto zwrócić uwagę na to, czy dana oferta obejmuje takie rozszerzenia, jak np. rehabilitacja czy wizyty domowe.

Zalety prywatnego ubezpieczenia medycznego

Ubezpieczenie medyczne przynosi wiele korzyści. Zakres ochrony, liczbę specjalistów, do których ubezpieczony zyskuje dostęp w ramach polisy, liczbę badań i zabiegów ambulatoryjnych determinuje oczywiście wybrana oferta. Największym walorem takiego ubezpieczenia jest przede wszystkim szybki dostęp do specjalistycznej pomocy medycznej. Wizyta u specjalisty może odbyć się zazwyczaj w ciągu kilku dni. Dzięki temu ubezpieczony otrzymuje szansę szybkiej diagnozy i może natychmiast rozpocząć proces leczenia. Wybierając prywatne ubezpieczenie medyczne, zyskujemy:

  • dostęp do dodatkowych badań diagnostycznych,
  • dostęp do zabiegów ambulatoryjnych,
  • możliwość konsultacji z lekarzami różnych specjalizacji,
  • pakiety badań kontrolnych,
  • darmowe leczenie stomatologiczne.

Dla kogo prywatna polisa zdrowotna jest idealnym rozwiązaniem?

Prywatne ubezpieczenie medyczne dedykowane jest dla każdej osoby, bez względu na to, czy korzysta z ubezpieczenia publicznego. Taka polisa daje ubezpieczonemu możliwość wykonania badań profilaktycznych i szybkiej ścieżki leczenia. Prywatne ubezpieczenie medyczne zapewnia również szybką diagnostykę w sytuacji choroby onkologicznej. Tym samym szanse na skuteczne wyleczenie znacznie wzrastają. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że koszt takiej polisy będzie uzależniony od kilku czynników. Głównym czynnikiem jest wiek ubezpieczonego oraz jego stan zdrowia w chwili zawierania umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Wśród oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeń medycznych są polisy zdrowotne, szpitalne oraz wypadkowe i chorobowe. Pierwsza grupa może mieć charakter dobrowolny (prywatny) lub przymusowy. Jej zadaniem zadaniem jest zachowanie  zdrowia, leczenie oraz ochrona przed ewentualnymi następstwami chorób. Fundamentem funkcjonowania obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego jest ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z dnia 6 lutego 1997 roku. Warunki świadczenia formy pomocy szczegółowo określa ustawa obowiązująca od 24 sierpnia 2004 roku. Podmiotem sprawującym kontrolę nad powszechną opieką zdrowotną jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Prywatna forma ubezpieczenia zakłada opłacanie określonej składki, dzięki której osoba ma bezpłatny, lub częściowo refundowany dostęp do wybranych placówek i usług medycznych. O tym jak duży jest to wachlarz decyduje wybrany zakres polisy.

Ubezpieczenie szpitalne jest dodatkowym świadczeniem zakupywanym w ramach NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków). Dzięki niemu, pacjentowi przysługuje zwrot kosztów związanych z pobytem w szpitalu, możliwość opłacenia dalszego leczenia i rehabilitacji. W przypadku przedłużania się choroby uniemożliwiającej powrót do pracy, może on liczyć na to, że polisa szpitalna będzie źródłem utrzymania rodziny, przy czym jest to zależne od rodzaju wykupionego ubezpieczenia. Kolejnym rodzajem ochrony zdrowia jest polisa zabezpieczająca przed wypadkami. Ważne jest, aby pamiętać o tym, że takie świadczenie przysługuje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zdarzenie ma charakter nagły, nieumyślny i spowodowany jest przez czynniki zewnętrzne oraz przede wszystkim związane jest z pracą jaką wykonujemy. O takie ubezpieczenie nie mogą starać się: osoby bezrobotne, pobierające zasiłek, żołnierze niezawodowi pełniący czynną służbę wojskową, pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, wychowawczych oraz mający przyznany zasiłek macierzyński lub zasiłek o wysokości zasiłku macierzyńskiego, osoby pobierający świadczenie socjalne w czasie urlopu lub przekwalifikowania zawodowego, albo poszukiwania nowej pracy.

Ubezpieczenie wypadkowe nie przysługuje również emerytom i rencistom, oraz osobom sprawującym osobistą opiekę nad dzieckiem. Polisa ta dotyczy sytuacji w, których pracownik doznaje urazu, lub ponosi śmierć. Ustawodawca przewiduje trzy takie sytuacje. Pierwsza z nich mówi o zwykłych czynnościach lub poleceniach przełożonych wykonywanych w związku z pracą, albo podczas niej. Druga wskazuje na wykonywanie czynności związanych z pracą nawet bez poleceń przełożonego. Trzecia dotyczy pozostawienia pracownika do dyspozycji pracodawcy na odcinku pomiędzy siedzibą firmy, a miejscem wykonywania obowiązków zawodowych.

Ubezpieczenie chorobowe pozwala na otrzymanie części wynagrodzenia pomimo nieobecności w pracy, jednakże, aby pobierać stosowną wypłatę należy drugiego dnia zgłosić pracodawcy przyczynę absencji oraz planowany powrót.

Skontaktujemy się z Tobą

Preferowana godzina kontaktu


Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych