nowe ubezpieczenia 663 363 333 infolinia 22 311 14 44

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie na życie i zdrowie jest swego rodzaju zabezpieczeniem finansowym dla ubezpieczonego lub osób przez niego wskazanych (tzw. uposażonych). Polisa może obejmować indywidualne ubezpieczenie na życie na wypadek śmierci. Wówczas ubezpieczyciel wypłaca świadczenie na rzecz osób uposażonych. Ochronę można rozszerzyć o dodatkowe elementy na wypadek pogorszenia się zdrowia osoby ubezpieczonej. W takim wariancie odszkodowanie jest wypłacane osobie ubezpieczonej jako wsparcie finansowe w rezultacie choroby lub nieszczęśliwego wypadku. W przeciwieństwie do ubezpieczeń majątkowych możliwe jest posiadanie kilku polis na życie i wypłata odszkodowania w ramach każdej z nich.

Co obejmuje polisa na życie?

Polisa ubezpieczeniowa na życie powinna być idealnie dopasowana do potrzeb osoby ubezpieczonej. Najczęściej w jej skład wchodzi śmierć ubezpieczonego, ciężka choroba, pobyt w szpitalu, niezdolność do pracy lub samodzielnego funkcjonowania w konsekwencji nieszczęśliwego wypadku. Sytuacje, w których powinno być wypłacane odszkodowanie, muszą być szczegółowo omówione z ubezpieczycielem. W ramach polisy ubezpieczeniowej klient ma do wyboru także produkty, których celem jest inwestowanie. Dzięki temu wraz z ubezpieczeniem istnieje możliwość oszczędzania.

Co wpływa na cenę ubezpieczenia na życie?

Koszt ubezpieczenia nie powinien być głównym kryterium doboru oferty. Znacznie ważniejsze w tym wypadku jest określenie wszystkich możliwych zdarzeń losowych, których ryzyko wystąpienia jest duże. Istotne, aby stosunek kosztu ubezpieczenia do zakresu ochrony był adekwatny. Wysokość składki polisy na życie determinują w dużej mierze preferencje osoby ubezpieczonej. Zakres oferty uzależniony jest od trybu życia, stanu cywilnego czy wieku. Koszt różnicuje wybrana oferta, na którą składają się:

  • kwota ubezpieczenia – im wyższa kwota polisy ubezpieczeniowej, tym większa składka,
  • okres ubezpieczenia – polisa na życie zawierana jest na minimum 12 miesięcy, ale można ją wykupić także bezterminowo; im dłuższy okres ubezpieczenia, tym wyższa składka,
  • zakres ochrony – polisa wykupiona wyłącznie na wypadek śmierci to niższy koszt niż w przypadku ochrony rozszerzonej obejmującej także nieszczęśliwe wypadki; ta kwestia jest mocno zindywidualizowana ze względu na wykonany zawód lub pasje,
  • wiek ubezpieczonego – składka jest wyższa u osób starszych, ponieważ wraz z wiekiem wzrasta ryzyko choroby lub śmierci,
  • stan zdrowia osoby ubezpieczonej – wszelkie obciążenia genetyczne lub przewlekłe choroby skutkują wyższa składką polisy,
  • wykonywany zawód – zawody podwyższonego ryzyka (np. policjant, strażak czy górnik) obwarowane są wyższymi kosztami ubezpieczenia z uwagi na większe prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji niebezpiecznej,
  • wyczynowe uprawianie sportu – sportowcy są częściej narażeni na różnego rodzaju kontuzje, które kończą się pobytem w szpitalu i rehabilitacją.

Na co zwrócić szczególną uwagę przy wyborze ubezpieczenia na życie?

Z zasady ubezpieczenia na życia posiadają odmienną specyfikę niż polisy OC. Odszkodowanie z tytułu polisy na życie nie pokrywa każdej szkody. Przed wyborem oferty ubezpieczenia należy zwrócić przede wszystkim uwagę na wszelkie wyłączenia odpowiedzialności oraz definicje zdarzeń. Warto ustalić także, czy obowiązuje karencja na jakiekolwiek zdarzenia oraz czy przebyte choroby nie zdejmują odpowiedzialności z ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie na życie online

Obecnie umowa jest możliwa do zwarcia nie tylko w oddziale ubezpieczyciela, ale również telefonicznie, przez Internet lub z pomocą mobilnego doradcy. Wszystkie formalności mogą zatem zostać załatwione bez wychodzenia z domu. Wystarczy wypełnić krótki formularz online, a następnie podać dane kontaktowe. Doradca firmy ubezpieczeniowej skontaktuje się z klientem w dogodny sposób, a następnie pomoże dobrać odpowiedni produkt i dopasować warunki do jego oczekiwań. Co więcej, do dyspozycji klientów są także kalkulatory online, które umożliwiają zapoznanie się z warunkami ubezpieczeń na życie poszczególnych firm ubezpieczeniowych, a tym samym poznanie ich wad oraz zalet.

W tym przypadku przedmiotem ubezpieczenia jest ludzkie życie. Wraz ze śmiercią zostaje wypłacone świadczenie osobom uposażonym, wskazanym przez ubezpieczonego. Zgon oznacza także koniec płacenia obowiązkowej składki. Opisywana forma ochrony może być określona czasowo, lub trwać dożywotnio, Najczęściej jednak wybiera się pierwszą opcję. Biorąc pod uwagę konstrukcję  ubezpieczenia można mówić o polisie czystej oraz mieszanej. Pierwsza gwarantuje ochronę, jej składka jest uśredniona. Klient korzystający z tego rodzaju usługi nie może wydawać zgromadzonych pieniędzy. Drugi typ nie tylko zapewnia pełne ubezpieczenie, ale również pełni funkcję lokaty oszczędnościowej. Korzystający z tej formy zabezpieczenia może w każdej chwili podjąć zgromadzone środki pieniężne.

Skontaktujemy się z Tobą

Preferowana godzina kontaktu


Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych