+48 22 311 14 44

Ubezpieczenia na życie

W tym przypadku przedmiotem ubezpieczenia jest ludzkie życie. Wraz ze śmiercią zostaje wypłacone świadczenie osobom uposażonym, wskazanym przez ubezpieczonego. Zgon oznacza także koniec płacenia obowiązkowej składki. Opisywana forma ochrony może być określona czasowo, lub trwać dożywotnio, Najczęściej jednak wybiera się pierwszą opcję. Biorąc pod uwagę konstrukcję  ubezpieczenia można mówić o polisie czystej oraz mieszanej. Pierwsza gwarantuje ochronę, jej składka jest uśredniona. Klient korzystający z tego rodzaju usługi nie może wydawać zgromadzonych pieniędzy. Drugi typ nie tylko zapewnia pełne ubezpieczenie, ale również pełni funkcję lokaty oszczędnościowej. Korzystający z tej formy zabezpieczenia może w każdej chwili podjąć zgromadzone środki pieniężne.

Skontaktujemy się z Tobą

Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych