+48 22 311 14 44

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Polisa ta chroni przedsiębiorstwo przed szkodami osobowymi lub rzeczowymi wyrządzonymi osobom trzecim, a powstałymi w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, lub rzeczy posiadanych przez firmę (nieruchomości, maszyny, urządzenia, instalacje etc.). Istnieje również  możliwość objęcia klauzulą ochrony odpowiedzialności cywilnej przed konsekwencjami takich czynności jak: wprowadzenie produktu do obrotu, nienależyte wykonanie zlecenia, popełnienie błędu przez pracownika podczas wykonywanej pracy lub zlecenia.

Skontaktujemy się z Tobą

Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych