+48 22 311 14 44

Ubezpieczenia placówek oświatowych

Ubezpieczenia placówek oświatowych mają przede wszystkim sprostać oczekiwaniom zarówno szkół jak i rodziców dzieci do nich uczęszczających. W ofercie przede wszystkim są ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które w razie wypadku ubezpieczonego ucznia pokryją koszty jego leczenia i rehabilitacji. Szkołom proponujemy ponadto ubezpieczenia odpowiedzialności cywilno-prawnej nauczycieli oraz pozostałej kadry szkolnej z włączeniem części szkolnych, takich jak bufety, stołówki, czy place zabaw. Placówki oświatowe również mogą korzystać z ubezpieczeń od zdarzeń losowych, kradzieży, ognia, oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego będącego na wyposażeniu placówki.

Wśród wielu ofert ubezpieczycieli pomożemy Państwu wybrać rozwiązanie optymalne jeśli chodzi o jego wariant oraz zakres cenowy. Zapraszamy do kontaktu!

Skontaktujemy się z Tobą

Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych