+48 22 311 14 44

Ubezpieczenie budowlano – montażowe

Jest to ubezpieczenie typu All Risk gwarantujące ochronę prac kontraktowych i mienia, które jest przedmiotem budowy przed wszelkimi zdarzeniami losowymi, z wyjątkiem tych, które są wyłączone z ubezpieczenia. Jest ono skierowane do inwestorów, wykonawców, oraz podwykonawców. Polisą może być objęty teren budowy, powstałe mienie przedsiębiorcy oraz jego odpowiedzialność cywilną. Dodatkowo usługę można poszerzyć o ochronę sprzętu budowlanego, maszyn budowlanych, kosztów naprawy poniesionej lub wyrządzonej szkody, odpowiedzialności osób trzecich, oraz otaczającego mienia. Okres trwania ochrony rozpoczyna się od momentu rozpoczęcia robót, aż do chwili oddania budynku do użytku.

Skontaktujemy się z Tobą

Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych