+48 22 311 14 44

Ubezpieczenie spółdzielni mieszkaniowej

Oferta ta jest skierowana do podmiotów zarządzającymi zasobami mieszkalnymi. Usługa ubezpiecza budynek od zdarzeń losowych, ognia, kradzieży, włamania i rabunku. Chroni także odpowiedzialność cywilną członków spółdzielni. Ochrona są również zewnętrzne urządzenia i instalacje oraz znajdujące się w budynku przedmioty szklane oraz szyby. Ubezpieczenie można rozszerzyć o: potencjalne akty terrorystyczne, OC pracodawcy, OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców, OC z tytułu prowadzenia parkingów strzeżonych, ryzyko wandalizmu, dewastacji, przepięcia, przetężenia oraz pękanie mrozowe przewodów i rurociągów.

Skontaktujemy się z Tobą

Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych