nowe ubezpieczenia 663 363 333 infolinia 22 311 14 44

Ubezpieczenie turystyczne

Każda podróż, bez względu na jej cel, wymaga odpowiedniego przygotowania. Nawet jednodniowy wypad może skutkować poważnymi konsekwencjami. Oprócz transportu i noclegu warto wykupić odpowiednie ubezpieczenie turystyczne, które stanowi ochronę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

Co obejmuje ubezpieczenie podróżne?

Ubezpieczenie turystyczne zapewni komfortowy wyjazd, bez narażania na dodatkowe koszty w przypadku choroby, wypadku czy zagubienia bagażu. W razie zaistnienia wymienionych sytuacji ubezpieczyciel zapewnia wsparcie finansowe lub organizacyjne. Polisa turystyczna swoim zakresem może obejmować:

  • koszty leczenia wraz z pomocą assistance,
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
  • odpowiedzialność cywilną,
  • ubezpieczenie bagażu,
  • sprzęt sportowy,
  • koszty odwołania udziału w imprezie turystycznej.

Assistance

Assistance to dodatkowy pakiet ubezpieczenia podróżnego, do którego ubezpieczyciel zobowiązuje się w konkretnych przypadkach. Może realizować się przykładowo w pomocy organizacji wizyty lekarskiej, zapewnienia pomocy tłumacza, organizacji pomocy w sytuacji zgubienia dokumentów czy środków finansowych, znalezienia noclegu i wyżywienia, organizacji przewiezienia ubezpieczonego do kraju lub transportu zwłok.

Ubezpieczenie OC

Tego typu polisa turystyczna zapewnia ochronę w sytuacji, kiedy ubezpieczony spowodował zdarzenie drogowe. Wówczas ubezpieczyciel pokrywa koszty zaistniałej szkody, nieprzekraczające wartością sumy gwarancyjnej. Ubezpieczenie turystyczne od odpowiedzialności cywilnej obejmuje również szkodę wyrządzoną na osobie trzeciej lub mieniu, jednak nie w przypadku wyrządzenia szkody umyślnej.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Następstwa nieszczęśliwych wypadków są najczęściej definiowane przez ubezpieczyciela jako trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Szczególnie popularne jest w przypadku tej polisy ubezpieczenie w okresie zimowym przed ewentualnym wypadkiem w górach.

Ubezpieczenie na wypadek rezygnacji z imprezy turystycznej, zmiany rezerwacji lub przerwania podróży

Ten rodzaj polisy swoim zakresem obejmuje pokrycie kosztów związanych z opóźnieniami lotów i nieprzewidzianymi wypadkami uniemożliwiającymi wyjazd lub jego kontynuację. Do przyczyn rezygnacji najczęściej zalicza się chorobę bliskiej osoby, wystąpienie nieszczęśliwego wypadku, konieczność pozostania w kraju z uwagi na sprawę sądową lub powstałe szkody na mieniu.

Ubezpieczenie bagażu

Polisa ubezpieczeniowa bagażu dotyczy jego utraty, uszkodzenia lub zniszczenia. Swoim zakresem może obejmować takie okoliczności, jak: kradzież z włamaniem, wypadek, rabunek, pożar, powódź, trzęsienie ziemi i huragan. Utrata bagażu podróżnego, spowodowana nieostrożnością ubezpieczonego, nie obliguje ubezpieczyciela do wypłaty świadczenia. Na podobnych zasadach funkcjonują polisy stanowiące ochronę sprzętu sportowego.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy turystycznej?

Wybór konkretnej oferty firmy ubezpieczeniowej musi determinować przede wszystkim obszar, na którym osoba ubezpieczona ma być chroniona. Podczas urlopu w Polsce wystarczający będzie krajowy wariant ubezpieczenia turystycznego. Jeśli jednak wyjazd odbywa się za granicę, warto wybrać polisę chroniącą na terenie Europy lub krajów świata. Dobrym rozwiązaniem jest określenie już na wstępie możliwości wystąpienia zdarzeń losowych i wypadków, które są najbardziej prawdopodobne w czasie trwania danej podróży. Ubezpieczenie podróżne należy zapewnić także członkom rodziny i zwierzętom. Istotnym kryterium wyboru jest także zakres ochrony oraz suma ubezpieczenia. Warto dodatkowo zwrócić uwagę na wszelkie wyłączenia zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Czy ubezpieczenie turystyczne jest obowiązkowe?

Polisa podróżna nie jest konieczna, jednak warto ją wykupić na każdy wyjazd, zwłaszcza ten zagraniczny. Ubezpieczenie turystyczne chroni osobę ubezpieczoną na wypadek nagłego zachorowania, wypadku, naprawy wyrządzonych krzywd, zagubionego bagażu, a nawet kradzieży majątku pozostawionego na czas nieobecności w trakcie podróży.

Celem ubezpieczenia turystycznego jest pokrycie kosztów leczenia podczas podróży, kosztów rezygnacji z lotów i noclegów, zagubionego bagażu oraz wielu innych wypadków oraz strat poniesionych podczas podróży. Nabycie ubezpieczenia podróżnego jest możliwe przed podróżą oraz w jej trakcie. Polecamy nabycie ubezpieczenia przed podróżą, gdyż już w trakcie podróży na miejsce docelowe możemy mieć do czynienia z opóźnieniami lotów, zagubionym bagażem, czy wypadkiem drogowym, lotniczym. Kupując ubezpieczenie podróżne z agentem Eurofinance nie tylko otrzymasz korzystną cenę, ale również fachowe doradztwo w kwestii wyboru ubezpieczenia, tak aby objęło ono możliwe do napotkania w podróży ewentualności. Konsultacja z doświadczonym agentem jest szczególnie istotna w przypadku wyjazdów w góry, rejsy, wyjazdy rodzinne, czy związane z konkretną aktywnością, np. sporty zimowe, nurkowanie.

Skontaktuj się z nami poprzez poniższy formularz. Odezwiemy się do Ciebie z najlepszą ofertą ubezpieczenia turystycznego!

Skontaktujemy się z Tobą

Preferowana godzina kontaktu


Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych