+48 22 311 14 44

Ubezpieczenie wspólnot mieszkaniowych

Ubezpieczenie wspólnot mieszkaniowych oferuje ochronę budynku od ognia i zdarzeń losowych. Tak jak w przypadku ubezpieczenia spółdzielni mieszkaniowej, tak i tutaj istnieje możliwość rozszerzenia oferty o ryzyko aktów terrorystycznych i aktów wandalizmu. Polisa może obejmować również drobne prace remontowe, maszyny i urządzenia, ryzyko powodzi oraz automatyczne pokrycie wzrostu wartości mienia. Członkowie wspólnoty mieszkaniowej mogą podjąć decyzję o wykupieniu ubezpieczenia OC związanego z posiadanym mieniem i zarządzaniem nieruchomościami. W skład tego rodzaju zabezpieczenia może wchodzić także OC za ewentualne zalania, przepięcia, OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców, OC za szkody powstałe w wspólnej części mieszkaniowej, OC za szkody wynikające z poszukiwania awarii.

Skontaktujemy się z Tobą

Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych