+48 22 311 14 44

Jak gwarancje ubezpieczeniowe pomagają w prowadzeniu firmy?

Biznes

gwarancje ubezpieczenioweZawieranie umów, kontraktów czy branie udziału w przetargach jest obarczone ryzykiem finansowym. Jako przedsiębiorca możesz się przed nim zabezpieczyć poprzez gwarancje ubezpieczeniowe. Dowiedz się, jak z nich skorzystać.

Czym są gwarancje ubezpieczeniowe?

Inaczej mówiąc, gwarancja ubezpieczeniowa to taki rodzaj umowy, w której gwarant (w tym wypadku jest to towarzystwo ubezpieczeniowe) zobowiązuje się do wypłaty określonej sumy podmiotowi umowy w sytuacji, w której jego kontrahent nie wywiąże się z realizacją np. kontraktu. W ten sposób wierzyciel ma pewność, że nie poniesie straty, jeśli dojdzie do niewywiązania się z zapisów umowy przez kontrahenta.

Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują gwarancje ubezpieczeniowe na kilka okoliczności. Prawnie produkt ten nie jest jednoznacznie uregulowany, w związku z czym rozstrzygnięcia w ich sprawie są wydawane na podstawie Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych. Wśród rodzajów gwarancji ubezpieczeniowych wyróżnia się:

 1. Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium – to produkt ubezpieczeniowy skierowany do przedsiębiorców, którzy nie chcą angażować swoich środków w trakcie postępowania przetargowego. Wadium ubezpieczeniowe jest więc równoznaczne z wadium pieniężnym.
 2. Gwarancja zwrotu zaliczki – dzięki takiej umowie zamawiający otrzyma część lub całą zaliczkę w sytuacji, w której kontrahent nie wywiązał się z umowy lub nie zwrócił zaliczki.
 3. Gwarancja należytego wykonania umowy – pozwala przedsiębiorstwu zabezpieczyć się przed kosztami, które wynikają z niewywiązywania się z umowy przez kontrahenta.
 4. Gwarancja usunięcia wad i usterek – jeśli wykonawca nie wyeliminuje usterek gwarancyjnych lub nienależytego wykonania zgłoszonych usterek.
 5. Gwarancje zapłaty długu celnego oraz zapłaty należności podatkowych – usługa przeznaczona dla firm, które nie mają środków na opłacenie zobowiązań celnych i potrzebują zabezpieczenia tych należności.

Od czego zależy koszt gwarancji ubezpieczeniowej?

W przypadku każdej umowy gwarancja ubezpieczeniowa wygląda nieco inaczej. Jest tak ze względu na wiele aspektów, które towarzystwa ubezpieczeniowe muszą wziąć pod uwagę. Wśród nich warto wymienić:

 • kondycję finansową kontrahenta,
 • długość trwania gwarancji (w niektórych wypadkach umowa może obowiązywać do 5 lat),
 • przedmiot umowy,
 • poziom ryzyka niewywiązania się z założeń kontraktu,
 • suma, na jaką dana umowa opiewa,
 • udzielone wcześniej ubezpieczenia gwarancyjne (TU stosują limit udzielanych gwarancji).

Dopiero po wnikliwej ocenie powyższych okoliczności TU będzie w stanie sporządzić stosowną umowę, którą muszą zaakceptować obie strony. Wówczas strona wnioskująca o gwarancję otrzyma informację na temat kosztu ubezpieczenia. Warto również pamiętać o tym, iż gwarancja ubezpieczeniowa nie jest “zwolnieniem” od realizacji zobowiązań, o których mowa w umowie między partnerami biznesowymi.

Zalety gwarancji ubezpieczeniowych

Dzięki stosowaniu gwarancji przedsiębiorstwa mogą lepiej i skuteczniej planować swój budżet, a także np. brać udział w przetargach bez angażowania środków, które mogą przeznaczyć na inwestycje bez konieczności stosowania np. zabezpieczeń bankowych. Ponadto gwarancje ubezpieczeniowe:

 • zabezpieczają kontrakty krajowe i eksportowe – w przypadku naruszania ich warunków, kontrahent otrzymuje kwotę, która zabezpiecza daną umowę,
 • podnoszą wiarygodność przedsiębiorstwa – jeśli jego sytuacja finansowa jest dobra, potwierdzi to zawarcie umowy ubezpieczenia,
 • zapewniają niezależność finansową od banków, ponieważ nie obciążają linii kredytowej.

Poszukujesz gwarancji ubezpieczeniowych, które pomogą Ci rozwinąć biznes i zabezpieczyć jego interesy? Skontaktuj się z Eurofinance, gdzie pomożemy Ci w wyborze najkorzystniejszej oferty.