+48 22 311 14 44

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla firm, czyli o tym jak zabezpieczyć interes

Odpowiedzialność cywilna

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmCzy prowadzenie firmy musi być obarczone ryzykiem finansowym? Dla właściciela ta kwestia oznacza, że muszą użyć wszelkich środków, aby zabezpieczyć firmę przed kosztami, które wiążą się z popełnionymi błędami w produkcji czy realizacji usług. W przeciwnym razie istnienie firmy jest zagrożone. Wypłata ogromnego, zasądzonego odszkodowania na rzecz innego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej może sprawić, że firmie zajrzy w oczy widmo bankructwa. Odpowiedzią na to zagrożenie jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla firm, której poświęcamy poniższy tekst.

 

Ryzyko prowadzenia firmy

Choć nie każde przedsiębiorstwo jest zobowiązane prawnie do wykupu ubezpieczenia, to ze względu na ryzyko warto zabezpieczyć interes firmy dobrze dobranym OC. Dlaczego? W toku prowadzenia firmy możemy spowodować szkody osobom trzecim lub innym podmiotom gospodarczym. Jeśli prowadzimy np. firmę budowlaną, to błąd w sztuce może doprowadzić do usterek. Konieczność ich naprawy to zgodnie z umową nasz obowiązek, ale mogą jeszcze wystąpić roszczenia zlecającego usługę, który z powodu usterki nie może dotrzymać terminów i jest zagrożony karą umowną. Innym przykładem może być sytuacja, w której nasz pracownik przypadkiem uszkodzi pojazd czy jakiekolwiek inne mienie postronnej osoby. Naturalnym krokiem będzie wystąpienie o zadośćuczynienie, które dla firmy będzie stratą. Rolą OC jest pokrycie tych kosztów.

Zakres OC dla firm

Ze względu na ogromną różnorodność podmiotów gospodarczych w Polsce nie istnieje ogólny wzór OC dla firm. W każdym przedsiębiorstwie ryzyko może dotyczyć zupełnie innych działań, w związku z czym kluczowa jest negocjacja warunków z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym. Przedmiotem OC mogą być:

 • nieruchomości i ich wyposażenie, a także rzeczy znajdujące się w ubezpieczonym lokalu,
 • przedmioty osób trzecich,
 • wartości pieniężne,
 • nakłady inwestycyjne,
 • przedmioty osób zatrudnionych w firmie.
 • OC chroni między innymi od szkód wywołanych:
 • nieprawidłowo wykonaną usługą (np. źle dobrany materiał budowlany do panujących warunków),
  błędami w produkowanych towarach,
 • przypadkowo w trakcie realizacji usług (np. skaleczenie klienta w salonie fryzjerskim),
 • zdarzeniem losowym (złamanie nogi na nieodśnieżonym chodniku należącym do firmy),
 • przez niedbalstwo pracownika/właściciela firmy,
 • przez podwykonawców, którzy są objęci ubezpieczeniem.

Dokładny spis zdarzeń objętych ochroną znajdziemy w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia). To wiążący dokument, do którego będziemy się odwoływać w razie wystąpienia jakichkolwiek roszczeń. Zadaniem OC jest chronić firmę przed finansowymi skutkami wyżej wymienionych szkód – oczywiście w sytuacji, w której poszkodowany wystąpi o zadośćuczynienie.

Wyłączenia odpowiedzialności OC dla firm

Podobnie jak w wypadku innych produktów ubezpieczeniowych, tak i zakres OC dla firm jest ograniczony wyłączeniami odpowiedzialności. Te najczęstsze dotyczą szkód, które są skutkiem przestępstwa lub celowego działania. Ponadto Towarzystwa Ubezpieczeniowe nie wypłacą odszkodowania, jeśli roszczenia były wcześniej objęte gwarancją lub rękojmią.

Ile kosztuje OC dla firm?

Koszt podstawowej polisy OC dla firm rozpoczyna się od kilkuset złotych, jednak w ramach prowadzenia działalności nie powinniśmy kierować się ceną. Zdecydowanie ważniejszy jest zakres OC, jego wysokość i zdarzenia, jakie obejmie ochroną. Cena OC zależy również od wielkości firmy i branży, w jakiej działa. Z oczywistych względów będzie droższe dla firm funkcjonujących w sektorach gospodarki obarczonych ryzykiem, np. w górnictwie czy transporcie lotniczym.

Twoja firma potrzebuje zabezpieczenia interesów poprzez ubezpieczenie OC? Zgłoś się do Eurofinance. Doradzimy, na co zwrócić uwagę podczas podejmowania tak ważnej decyzji. Z nami nie zgubisz się wśród dziesiątek ofert towarzystw ubezpieczeniowych.

Podobne wpisy

Jakie korzyści daje ochrona prawna?

Ubezpieczenie ochrony prawnej to pakiet, który wchodzi najczęściej w skład ubezpieczenia osobowego. Czego dotyczy? Dlaczego warto mieć wykupioną ochronę prawną w życiu prywatnym? Czy ochrona ta może dotyczyć innych sfer - nieruchomości czy samochodu? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w teście Czym jest ochrona prawna w życiu prywatnym? Ochrona prawna w największym skrócie to ubezpieczenie...

Czytaj dalej...