+48 22 311 14 44

Czym jest przestepczość ubezpieczeniowa?

Wiedza o ubezpieczeniach

Podobnie jak w przypadku wielu innych działów gospodarki, tak i branża ubezpieczeniowa cierpi z powodu wyłudzeń, usiłowań i innych nielegalnych działań klientów, które zbiorczo określa się mianem przestępczości ubezpieczeniowych. Jakie konsekwencje wiążą się z tego typu próbami? Jaka często do nich dochodzi? Więcej na ten temat w poniższym tekście.

Czym jest przestępczość ubezpieczeniowa? 

Przestępczość ubezpieczeniową definiuje się jako działania mające na celu uzyskanie odszkodowania (zadośćuczynienia) w kwocie wyższej, niż faktycznie wynosi szkoda lub próbę uzyskania odszkodowania w sytuacji, gdy szkoda nie wystąpiła w ogóle. Osoby, które chcą w ten sposób się wzbogacić, najczęściej:

  • wprowadzają ubezpieczyciela w błąd, np. co do wartości i pochodzenia mienia czy stanu zdrowia, zatajenia faktów (np. stan mienia, przebyte choroby),
  • podają fikcyjne danych osobowych,
  • umyślnie niszczą mienie lub ingerują w systemy bezpieczeństwa (np. antypożarowe),
  • samookaleczają się,
  • podają nieprawdziwe okoliczności zaistnienia szkody,
  • podają się za uprawnionego do odbioru odszkodowania.

Statystyki w Polsce

Zgodnie z danymi Polskiej Izby Ubezpieczeń w 2020 wykryto 23 225 przypadków przestępczości ubezpieczeniowej (ponad 5000 więcej niż w 2019 roku). Wyłudzenia najczęściej dotyczyły OC komunikacyjnego (majątkowego – 6468 przypadków, osobowego – 2856) oraz Autocasco (2862 przypadków). Łącznie w 2020 wykryto próby przestępstwa w wypadku odszkodowań o łącznej kwocie 401 milionów złotych, z czego 354 mln były związane z polisami majątkowymi. W Europie przyjmuje się, iż około 10% wypłacanych środków z tytułu ubezpieczeń to efekt przestępczości, której nie udało się wykryć. 

Co interesujące, usiłowanie wyłudzenia dotyczą również polis na życie. W większości przypadków są to próby dotyczące procedur medycznych, które w rzeczywistości nigdy się nie odbyły (operacje, leczenie szpitalne). Towarzystwa ubezpieczeniowe spotykają się również z fałszerstwem aktów zgonu, które mają na celu wymuszenie wypłaty odszkodowania (to około 12% spraw wykrytych w przypadku ubezpieczeń osobowych). To szczególnie groźny typ przestępstwa ubezpieczeniowego, gdyż kwoty w tych wypadkach są ogromne, co może generować spore straty w razie niewykrycia przestępstwa. Raport PIU wskazuje, że w 2020 roku udaremniono wyłudzenia z tytułu polis na życie o wartości ponad 46,8 miliona złotych. 

Dlaczego przestępczość ubezpieczeniowa to zagrożenie dla wszystkich?

Pozornie może wydawać się, że przestępczość ubezpieczeniowa przynosi straty jedynie towarzystwom ubezpieczeniowym. Jest jednak inaczej. Straty finansowe, o których mowa, wpływają na wysokość składek ubezpieczeniowych każdego klienta. Ponadto z uwagi na coraz większy spryt osób, które chcą oszukiwać, towarzystwa ubezpieczeniową są zmuszone inwestować w środki i metody zabezpieczające oraz wykrywające wszelkie próby wymuszeń. Poza tym konsekwencje tego typu działań są oczywiste. Po pierwsze, klient nie otrzyma żadnego odszkodowania, a po drugie, zakład ubezpieczeniowy może poinformować o próbie oszustwa organy ścigania. Obecnie niemal wszystkie sprawy kończą się przedprocesowo, jednak w nielicznych wypadkach dochodzi do sprawy w sądzie.

Uczciwy klient to skarb, podobnie jak wiarygodny ubezpieczyciel. W Eurofinance pomagamy im się spotkać bez względu na to, czy szukasz ubezpieczenia na życie, czy polisy majątkowej. Sprawdź, ile możesz z nami zyskać. 

Podobne wpisy

Czym jest przedmiot ubezpieczenia?

Każda umowa ubezpieczenia, aby mogła być uznana za ważną w świetle prawa, musi spełniać kilka warunków formalnych. Jednym z nich jest obecności informacji na temat przedmiotu ubezpieczenia. Jak należy rozumieć tę kwestię? Na co zwrócić uwagę w trakcie wyboru polisy w tym kontekście? Podpowiadamy. Czym jest przedmiot ubezpieczenia? Pod pojęciem przedmiot ubezpieczenia należy rozumieć rzecz,...

Czytaj dalej...

Czym zajmuje się multiagencja?

W poszukiwaniu wiarygodnych i korzystnych produktów ubezpieczeniowych często sięgamy po pierwszą ofertę, która zostanie nam przedstawiona. Jest tak, gdyż nierzadko nie mamy czasu na samodzielną weryfikację propozycji, nie wiemy, na co zwrócić uwagę podczas porównywania ofert między sobą lub po prostu ufamy agentowi z wybranej wcześniej firmy. To jednak nie zawsze finansowo korzystne rozwiązanie. Jak...

Czytaj dalej...

Zakres ubezpieczenia – podstawowe informacje

Jednym z pięciu elementów, który musi znaleźć się w umowie ubezpieczeniowej, jest zakres polisy. Dotyczy on każdego produktu ubezpieczeniowego - polisy majątkowej, osobowej, na życie czy ubezpieczenia komunikacyjnego. Jak należy rozumieć zakres ubezpieczenia? W poniższym tekście wyjaśniamy wszelkie wątpliwości. Czym jest zakres ubezpieczenia? Zakres ubezpieczenia to inaczej lista zdarzeń powodujących szkody, za które finansową odpowiedzialność...

Czytaj dalej...