nowe ubezpieczenia 663 363 333 infolinia 22 311 14 44

Jak wygląda ubezpieczenie na życie dla małżeństw?

Życie

Ubezpieczenie na życie dla małżeństw to rodzaj polisy, który umożliwia ochronę finansową w przypadku śmierci jednego z partnerów. Ubezpieczenie to zapewnia wypłatę świadczenia pieniężnego dla pozostałego partnera po śmierci męża lub żony. Kiedy możemy skorzystać z takiej oferty i z czym się to wiąże?

Kluczowe elementy polisy dla małżeństw

Istotnymi elementami polisy ubezpieczenia na życie dla małżeństw są: suma ubezpieczenia, okres trwania ubezpieczenia, wysokość składki ubezpieczeniowej oraz warunki wypłaty świadczenia. Suma ubezpieczenia to kwota, która zostanie wypłacona w przypadku śmierci jednego z partnerów – beneficjent wówczas jest drugi z partnerów, chyba że podpisujący umowę ustala inaczej. Okres trwania polisy jest uzależniony od wieku ubezpieczonej pary oraz potrzeb finansowych. Składka ubezpieczeniowa jest miesięcznym, kwartalnym, półrocznym lub rocznym kosztem polisy, który jest uzależniony od sumy ubezpieczenia oraz wieku ubezpieczonych. Decyzję o formie opłacania polisy również podejmują klienci.

Ile kosztuje ubezpieczenia na życie dla małżeństw?

Wysokość składki za polisę dla małżeństw jest uzależniona od wielu czynników. Towarzystwa ubezpieczeniowe indywidualnie szacują ryzyko zawarcia umowy, biorąc przy tym takie czynniki, jak stan zdrowia i wiek osób będących w małżeństwie. Ponadto kluczowym elementem wysokości składki jest wybrana suma ubezpieczenia i okres trwania polisy. Przykładowo, dla pary małżeńskiej w wieku 30-35 lat i sumie ubezpieczenia wynoszącej 200 000 złotych, składka ubezpieczeniowa będzie niższa niż w przypadku małżeństwa po 50. roku życia, które chce się ubezpieczyć na identyczną (lub wyższą) sumę. Ostateczna cena polisy jest uzależniona od wielu czynników, w tym zakresu produktu, dlatego przed wyborem polisy warto skonsultować się z multiagencją, która nie tylko wytłumaczy działanie samej polisy, ale także wybierze najkorzystniejszą ofertę.

Dlaczego warto?

Ubezpieczenie na życie dla małżeństw to dobry sposób na zabezpieczenie finansowe rodziny w przypadku nagłej śmierci jednego z partnerów. Dzięki temu rodzina nie zostanie pozostawiona bez środków do życia, a pozostały partner będzie miał pewność, że nie zostanie zmuszony do radzenia sobie finansowo samemu. Przed wyborem polisy warto dokładnie przeanalizować swoje potrzeby finansowe.

Ubezpieczenie może chronić od finansowych skutków poważnego zachorowania jednego z małżonków lub utraty zdolności do wykonywania pracy. Jest to jeden z dodatkowych elementów, które można wybrać przy ubezpieczeniu na życie dla małżeństw, który nazywa się ubezpieczeniem chorobowym. Polega to na wypłacie świadczenia w przypadku zachorowania jednego z partnerów na ciężką chorobę, np. raka czy chorobę serca. Ubezpieczenie to może być przydatne w przypadku utraty dochodów w związku z chorobą jednego z partnerów.

Istotnymi czynnikami, które wpływają na wybór ubezpieczenia na życie dla małżeństw, są wiek partnerów, ich stan zdrowia oraz sytuacja finansowa. Im starsza para, tym wyższa składka ubezpieczeniowa, ponieważ ryzyko śmierci jednego z partnerów jest większe. Z kolei stan zdrowia może wpłynąć na ocenę ryzyka przez ubezpieczyciela, a tym samym na składkę ubezpieczeniową. Jeśli ubezpieczony ma już istniejące schorzenia, to składka ubezpieczeniowa może być wyższa. Z tego względu warto rozważyć ubezpieczenie, kiedy jesteśmy względnie młodzi – jego koszt będzie niższy, a suma ubezpieczenia wyższa.

Ubezpieczenie na życie dla małżeństw jest dobrym sposobem na zabezpieczenie przyszłości rodziny. Pozwala uniknąć sytuacji, w której pozostawiony samemu sobie partner musi zmagać się z problemami finansowymi po śmierci drugiego z partnerów. Dlatego warto zastanowić się nad wyborem takiej polisy i skontaktować się z agentem ubezpieczeniowym, aby wybrać najlepszą ofertę ubezpieczenia na życie dla małżeństw.

Podobne wpisy

Co daje ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

Ciężko przewidzieć różne sytuacje życiowe, a niestety w wielu przypadkach nawet trudno im zapobiec. Kredytobiorcy mają możliwość zabezpieczenia się przed taką ewentualnością w celu niedopuszczenia do nagłego pogorszenia się ich kondycji finansowej. Ubezpieczenie kredytu gotówkowego pozwala ograniczyć ryzyko na wypadek braku spłaty zobowiązania w rezultacie zaistniałych zdarzeń losowych. Polisa jest korzystna dla kredytobiorcy zwłaszcza wtedy,...

Czytaj dalej...

Czy polisa na życie jest niezbędna przy kredycie hipotecznym?

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie finansowe, które zwykle wiąże się z długim okresem spłaty. Aby zabezpieczyć się przed nieprzewidzianymi sytuacjami, takimi jak śmierć lub trwała niezdolność do pracy czy utrata źródła dochodu, banki często wymagają od kredytobiorcy wykupienia polisy na życie. Czy w związku z tym ubezpieczenie na życie jest obowiązkowe przy kredycie hipotecznym? Czy polisa...

Czytaj dalej...

Polisa na życie a długi zmarłego

Ubezpieczenie na życie to popularny sposób na zapewnienie bytu najbliższym w razie śmierci ubezpieczonego. Jest to umowa, w której towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do wypłaty określonej sumy pieniędzy w momencie śmierci osoby ubezpieczonej. Pozwala to zabezpieczyć bliskich przed finansowymi trudnościami w przypadku ich śmierci. Jednym z takich problemów są długi, które pozostawiają po sobie zmarli....

Czytaj dalej...

Umów się z mobilnym doradcą

Posiadamy mobilnych przedstawicieli handlowych, którzy docierają do klienta na terenie Warszawy Bemowa oraz okolic. Spotkanie z naszym specjalistą ułatwi Państwu dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb.

Preferowana godzina kontaktu

Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez Eurofinance sp. z o.o. w celu przedstawiania informacji o charakterze marketingowym, dotyczących produktów i usług świadczonych przez zakłady ubezpieczeń współpracujące z Eurofinance oraz promocji organizowanych przez Eurofinance
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Eurofinance sp. z o.o. na podany numer telefonu lub adres e-mail informacji o charakterze marketingowym , dotyczących produktów i usług świadczonych przez zakłady ubezpieczeń współpracujące z Eurofinance oraz promocji organizowanych przez Eurofinance
Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.