+48 22 311 14 44

Zakres ubezpieczenia – podstawowe informacje

Wiedza o ubezpieczeniach

Jednym z pięciu elementów, który musi znaleźć się w umowie ubezpieczeniowej, jest zakres polisy. Dotyczy on każdego produktu ubezpieczeniowego – polisy majątkowej, osobowej, na życie czy ubezpieczenia komunikacyjnego. Jak należy rozumieć zakres ubezpieczenia? W poniższym tekście wyjaśniamy wszelkie wątpliwości.

Czym jest zakres ubezpieczenia?

Zakres ubezpieczenia to inaczej lista zdarzeń powodujących szkody, za które finansową odpowiedzialność bierze towarzystwo ubezpieczeniowe. Zdarzenia, które nie są ujęte w zakresie ubezpieczenia, mogą należeć do wyłączeń odpowiedzialności. To inaczej wszelkie okoliczności, za które ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Dotyczą one najczęściej działań celowych (np. podpalenie nieruchomości, samookaleczenie), czy wywołanych pod wpływem substancji odurzających (np. spowodowanie wypadku drogowego po alkoholu) lub związanych z zamieszkami ulicznymi czy rażącym niedbalstwem (np. pozostawienie otwartych drzwi i okien do mieszkania) i pogwałceniem prawa. Tu przykładem może być znaczące przekroczenie prędkości lub zignorowanie czerwonego światła, co doprowadziło do kolizji. 

Zakres ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej może dotyczyć zarówno kierowców, jak i osób prywatnych. Oczywiście sprawia to, że zakres tych produktów jest diametralnie inny, ale w dużym uproszczeniu dotyczy roszczeń, które mogą wysuwać osoby trzecie. Gdy mowa o OC komunikacyjnym, tu sprawa jest dość jasna. Jeśli byliśmy sprawcą kolizji, to osoba poszkodowana zwraca się do naszego ubezpieczyciela o odszkodowanie w związku z koniecznością likwidacji szkody. Skutkuje to likwidacją szkody, a w wypadku ubezpieczonego utratę zniżek za bezszkodową jazdę. 

 

OC w życiu prywatnym działa na podobnej zasadzie, ale dotyczy szkód, które możemy wyrządzić osobom trzecim. Dobrymi przykładami mogą być sytuację, gdy np. zalejemy sąsiadowi mieszkanie lub uszkodzimy ogrodzenie. Zakres ubezpieczenia OC w życiu prywatnym będzie obejmował wszelkie roszczenia do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej podczas podpisywania umowy. 

Zakres ubezpieczenia nieruchomości

W wypadku polis majątkowych mówimy o dość jasnej liście ryzyk. Możemy ją podzielić na dwie części. Jedna z nich dotyczy zdarzeń wywołanych czynnikami naturalnymi, druga natomiast szkody wywołane działaniem osób trzecich. Do pierwszej grupy zaliczymy więc pożar, zalanie (wskutek deszczu lub powodzi), uderzenie pioruna, huragan, osunięcie ziemi, lawina śnieżna, działanie mrozu, upadek drzewa lub słupa z powodu silnego wiatru i tym podobne. Do drugiej grupy zaliczymy natomiast rabunek, kradzież z włamaniem, dewastację, upadek statku powietrznego, katastrofę w ruchu lądowym (np. uderzenie samochodu w budynek położony blisko drogi), wszelkie szkody powstałe w trakcie remontu oraz akcji ratunkowych. Możemy również wybrać polisę majątkową “all-risks”, która zakresem obejmie wszystkie możliwe ryzyka. Bez względu na decyzję, warto uprzednio ocenić, czy zakres ubezpieczenia nieruchomości spełnia nasze oczekiwania i chroni nasz majątek przed nieszczęśliwymi zdarzeniami, które są najbardziej prawdopodobne w naszym przypadku. 

Zakres ubezpieczenia na życie

Wykupienie polisy na życie to poważna decyzja, dlatego warto uprzednio sprawdzić, jaki jest zakres produktu, który wybieramy. Przedmiotem polisy jest życie (czasami również zdrowie) ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia na życie będzie więc dotyczył m.in. okoliczności śmierci ubezpieczonego. Gdy doszło do niej w wyniku samobójstwa czy w trakcie dokonywania przestępstwa, to towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci beneficjentom odszkodowania. W wypadku przyczyn naturalnych, chorób lub wypadków, jeśli nie stwierdzono winy ubezpieczonego, to wskazani najbliżsi będą mieli prawo do finansowego zadośćuczynienia. Przed podpisaniem umowy należy jednak ją dokładnie przeanalizować, ponieważ zakres ubezpieczenia może być ograniczony poprzez karencje, np. poważne zachorowanie do 3 miesięcy od podpisania umowy sprawi, że nie otrzymamy żadnego odszkodowania. 

 

Rynek ubezpieczeń może wydawać się skomplikowany, a wybór odpowiedniego produktu utrudniony. Dlatego warto zaufać specjalistom z Eurofinance, którzy doradzą, jak wybrać najkorzystniejszą ofertę, zarówno w wypadku polis majątkowych, jak i na życie. 

Zapoznaj się z oddziałami naszej firmy:

Eurofinance – ubezpieczenia na życie Gdańsk
Eurofinance – ubezpieczenia na życie Lublin
Eurofinance – ubezpieczenia na życie Ursynów Warszawa
Eurofinance – ubezpieczenia Bemowo Warszawa
Eurofinance – ubezpieczenia na życie Szczecin
Eurofinance – ubezpieczenia na życie Wrocław

Podobne wpisy

Czym jest przedmiot ubezpieczenia?

Każda umowa ubezpieczenia, aby mogła być uznana za ważną w świetle prawa, musi spełniać kilka warunków formalnych. Jednym z nich jest obecności informacji na temat przedmiotu ubezpieczenia. Jak należy rozumieć tę kwestię? Na co zwrócić uwagę w trakcie wyboru polisy w tym kontekście? Podpowiadamy. Czym jest przedmiot ubezpieczenia? Pod pojęciem przedmiot ubezpieczenia należy rozumieć rzecz,...

Czytaj dalej...

Czym jest przestepczość ubezpieczeniowa?

Podobnie jak w przypadku wielu innych działów gospodarki, tak i branża ubezpieczeniowa cierpi z powodu wyłudzeń, usiłowań i innych nielegalnych działań klientów, które zbiorczo określa się mianem przestępczości ubezpieczeniowych. Jakie konsekwencje wiążą się z tego typu próbami? Jaka często do nich dochodzi? Więcej na ten temat w poniższym tekście. Czym jest przestępczość ubezpieczeniowa?  Przestępczość ubezpieczeniową...

Czytaj dalej...

Czym zajmuje się multiagencja?

W poszukiwaniu wiarygodnych i korzystnych produktów ubezpieczeniowych często sięgamy po pierwszą ofertę, która zostanie nam przedstawiona. Jest tak, gdyż nierzadko nie mamy czasu na samodzielną weryfikację propozycji, nie wiemy, na co zwrócić uwagę podczas porównywania ofert między sobą lub po prostu ufamy agentowi z wybranej wcześniej firmy. To jednak nie zawsze finansowo korzystne rozwiązanie. Jak...

Czytaj dalej...