+48 22 311 14 44

Najważniejsze ubezpieczenia firmowe

Biznes

Nie ma wątpliwości, że ubezpieczenia firmowe zmniejszają ryzyko, które wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na jakie elementy oferty towarzystw ubezpieczeniowych warto zwrócić uwagę? Jaką polisę wykupić w wypadku floty, a jaką gdy chcemy chronić budynki firmy? Podpowiadamy

Ubezpieczenie firmowe OC

Działalność każdej firmy wiąże się z ryzykiem wyrządzenia szkód osobom trzecim i innym przedsiębiorstwom. Może się to wiązać z poważnymi kosztami, które są związane z naprawami, odszkodowaniami czy karami umownymi. W skrajnych przypadkach może doprowadzić firmę na skraj bankructwa. Z tego powodu niezwykle istotne jest wykupienie ubezpieczenia OC, czyli od odpowiedzialności cywilnej. Zadaniem tego produktu jest ochrona firmy przed kosztami, które wiążą się z roszczeniami osób lub podmiotów gospodarczych, instytucji. Jakich zdarzeń może dotyczyć ubezpieczenie firmowe OC? Najczęściej mówimy o roszczeniach, które mogą wynikać z:

  • wypadków w trakcie realizacji usług (szkoda na zdrowiu klienta, która wynikła z nieuwagi pracownika),
  • błędnie wykonanej usługi (np. nieprawidłowo dobrany materiał budowlany),
  • szkód, które spowodował błędnie wyprodukowany towar, półprodukt, część, 
  • zdarzeń losowych,
  • niedbalstwa, niedopilnowania swoich obowiązków przez pracownika lub właściciela firmy (np. brak zabezpieczenia robót, co skutkowało zranieniem osoby postronnej). 

Gdy dojdzie do takiej sytuacji, to rolą towarzystwa ubezpieczeniowego jest pokryć ewentualne roszczenia – oczywiście do wysokości sumy ubezpieczenia, która została wcześniej wyznaczona. Koszt ubezpieczenia firmowego od odpowiedzialności cywilnej zależy m.in. od branży, w jakiej działa. Wyższe stawki dotyczą przemysłu ciężkiego czy lotnictwa. W niektórych wypadkach posiadanie OC jest wymagane przez kontrahentów, którzy widzą w tym ubezpieczeniu uwiarygodnienie przedsiębiorstwa, z którym mają współpracować. 

Ubezpieczenie mienia firmowego

Odpowiedzialność za usługi i produkty to jedno – firma musi również zabezpieczyć swój majątek przed niespodziewanymi zdarzeniami, które mogą doprowadzić np. do zniszczenia hali magazynowej, czy budynków biurowych. Jak się chronić przed stratami finansowymi, które mogą z tego powodu wyniknąć? Najlepszym rozwiązaniem będzie ubezpieczenie mienia firmowego w ramach polisy majątkowej. Przedsiębiorstwo może w ten sposób chronić swoje finanse przed skutkami takich zdarzeń jak pożar, zalanie, huragan, przepięcia czy katastrofa budowlana. Ponadto budynki i mienie firmowe może być chronione przed skutkami wandalizmu, włamania i kradzieży. Jest to więc polisa, która gwarantuje jednoczesne ubezpieczenie sprzętu firmowego, o ile zapisy na ten temat znajdują się w umowie. Jednym z ubezpieczenia mienia firmowego jest ubezpieczenie towaru w transporcie, dzięki któremu przedsiębiorstwo może chronić swój majątek w sytuacji, kiedy jest on przewożony przez zewnętrzny podmiot (firmę transportową).

 

Sprawdź oddziały naszej firmy:

Eurofinance – ubezpieczenia majątkowe Gdańsk
Eurofinance – ubezpieczenia majątkowe  Lublin
Eurofinance – ubezpieczenia majątkowe Ursynów Warszawa
Eurofinance – ubezpieczenia majątkowe  Bemowo Warszawa
Eurofinance – ubezpieczenia majątkowe Szczecin
Eurofinance – ubezpieczenia majątkowe Wrocław
Eurofinance – ubezpieczenia majątkowe Legionowo

Podobne wpisy

Jak wygląda ubezpieczenie mienia w transporcie?

Trudno wyobrazić sobie współczesną działalność gospodarczą produkcyjną lub handlową, która nie korzysta z transportu towarów czy surowców. Dane na temat logistyki w Polsce mówią, że wzrasta zarówno całościowa powierzchnia magazynowa, jak i tonaż ładunków przewożonych przez nasz kraj. W jaki sposób, jako właściciele biznesów, możemy chronić nasz towar przed niespodziewanymi zdarzeniami w trakcie transportu? Dobrym...

Czytaj dalej...

Jak gwarancje ubezpieczeniowe pomagają w prowadzeniu firmy?

Zawieranie umów, kontraktów czy branie udziału w przetargach jest obarczone ryzykiem finansowym. Jako przedsiębiorca możesz się przed nim zabezpieczyć poprzez gwarancje ubezpieczeniowe. Dowiedz się, jak z nich skorzystać. Czym są gwarancje ubezpieczeniowe? Inaczej mówiąc, gwarancja ubezpieczeniowa to taki rodzaj umowy, w której gwarant (w tym wypadku jest to towarzystwo ubezpieczeniowe) zobowiązuje się do wypłaty określonej...

Czytaj dalej...