nowe ubezpieczenia 663 363 333 infolinia 22 311 14 44

KLIENT INDYWIDUALNY

Ubezpieczenia komunikacyjne OC / AC / NNW

Oferta dotyczy sfery związanej z ruchem lądowym wykorzystującym pojazdy mechaniczne. W jej skład wchodzi ochrona ryzyk osób, które w przypadku wypadku narażone są zarówno na straty osobowe, jak i rzeczowe. Należy pamiętać iż, sprawcy zdarzeń komunikacyjnych ponoszą odpowiedzialność cywilną, którą…

Ubezpieczenia mienia, nieruchomości

Zostaw swój kontakt w formularzu na dole strony, a to my odezwiemy się do Ciebie. A jeśli chcesz, nasz mobilny doradca przedstawi ofertę w Twoim domu!  Czym są ubezpieczenia mienia? Jest to rodzaj ubezpieczenia majątkowego, zakładający ochronę wszelkich dóbr materialnych,…

Ubezpieczenia na życie

W tym przypadku przedmiotem ubezpieczenia jest ludzkie życie. Wraz ze śmiercią zostaje wypłacone świadczenie osobom uposażonym, wskazanym przez ubezpieczonego. Zgon oznacza także koniec płacenia obowiązkowej składki. Opisywana forma ochrony może być określona czasowo, lub trwać dożywotnio, Najczęściej jednak wybiera się…

Ubezpieczenie turystyczne

Celem ubezpieczenia turystycznego jest pokrycie kosztów leczenia podczas podróży, kosztów rezygnacji z lotów i noclegów, zagubionego bagażu oraz wielu innych wypadków oraz strat poniesionych podczas podróży. Nabycie ubezpieczenia podróżnego jest możliwe przed podróżą oraz w jej trakcie. Polecamy nabycie ubezpieczenia…

Ubezpieczenia medyczne

Wśród oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeń medycznych są polisy zdrowotne, szpitalne oraz wypadkowe i chorobowe. Pierwsza grupa może mieć charakter dobrowolny (prywatny) lub przymusowy. Jej zadaniem zadaniem jest zachowanie  zdrowia, leczenie oraz ochrona przed ewentualnymi następstwami chorób. Fundamentem funkcjonowania obowiązkowego ubezpieczenia…

Ubezpieczenia osobowe

W skład ubezpieczeń osobowych wchodzą: koszty leczenia za granicą, ochrona prawna, oraz NNW w życiu prywatnym. Osoba korzystająca z zabezpieczenia wydatków poniesionych w wyniku hospitalizacji zagranicznej ma zapewniony zwrot pieniędzy wydanych na leczenie szpitalne, transport, konsultację medyczną, a także niezbędne…

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC chroni nas od odpowiedzialności cywilnej. OC w życiu prywatnym jest polisą gwarantującą wypłacenie odszkodowania osobie, która poniosła straty moralne i materialne wyrządzone przez czynności życia prywatnego lub mienie służące do wykonywania czynności o takim charakterze. Efektem tego jest…

Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenia dla rolników to dobrowolna polisa, która w kompleksowy sposób pozwala osobom fizycznym - rolnikom, zabezpieczyć swoje uprawy rolne oraz zwierzęta gospodarskie. Istnieje również możliwość wykupienia OC, dla osób posiadających gospodarstwa. Ubezpieczenie majątkowe upraw rolnych chroni je od wszelkich wydarzeń…