nowe ubezpieczenia 663 363 333 infolinia 22 311 14 44

Czym jest wyłączenie odpowiedzialności w umowach ubezpieczeniowych?

Wiedza o ubezpieczeniach

Każda umowa ubezpieczeniowa, bez względu na to, czy dotyczy mienia, życia czy odpowiedzialności cywilnej, ma precyzyjnie określony zakres odpowiedzialności. Są to zdarzenia i okoliczności, których ryzyko wystąpienia bierze na siebie towarzystwo ubezpieczeniowe. Jeśli więc np. nasz majątek dozna szkody z powodu pożaru, to TU zgodnie z umową wypłaci ustaloną kwotę, aby możliwa była likwidacja szkody (zakup nowych urządzeń, remont itp.). Nie oznacza to jednak, że firmy ubezpieczeniowe wypłacają odszkodowanie w każdym wypadku. Dowiedz się, kiedy nie możesz liczyć na zadośćuczynienie.

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniach majątkowych

Towarzystwa ubezpieczeniowe zabezpieczają swój interes przed osobami, które chcą wyłudzić odszkodowanie i próbują np. sami wywołać szkodę. Jeśli zostanie wykazane, że np. pożar domu czy zalanie mieszkania było celowe, towarzystwo nie wypłaci żadnego zadośćuczynienia. W wyłączeniach odpowiedzialności może się znaleźć również tak zwane rażące niedbalstwo. Co to oznacza? Towarzystwo odmówi wypłaty odszkodowania, jeśli np. nasz dom został okradziony, ale nie ma żadnych śladów włamania i zostawiliśmy otwarte drzwi czy bramę garażową. Ponadto TU nie wypłaci nam odszkodowania, jeśli budynek nie był konserwowany lub został wybudowany bez poszanowania porządku prawnego (nie ma wymaganych zezwoleń itp.) To najczęstsze zapisy w umowach ubezpieczeń majątkowych. W wyłączeniach odpowiedzialności mogą się także znajdować niektóre ryzyka, np. wiatr, którego prędkość wyrażona w m/s jest niższa niż w wypadku huraganu.

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniach na życie

W wypadku polisy na życie wyłączenia odpowiedzialności dotyczą kilku kwestii. Ponieważ przedmiotem ubezpieczenia jest życie, a wypłata świadczenia następuje dopiero po zgonie ubezpieczonego, to wyłączenia są związane z okolicznością śmierci. Najważniejszym wyłączeniem jest sytuacja, gdy ubezpieczony działał umyślnie, tj. popełnił przestępstwo, samobójstwo lub dokonał samookaleczenia. Podobnie jest w wypadku, gdy w tym działaniu pomogła osoba uposażona (czyli beneficjent polisy). Ponadto towarzystwa ubezpieczeniowe nie wypłacą odszkodowania, jeśli ubezpieczony zginął wskutek wypadku i był pod wpływem alkoholu (albo zatruł się wskutek zażywania substancji odurzających) lub np. uprawiał sporty wysokiego ryzyka. W tym drugim przypadku, jeśli jesteśmy fanami sportów ekstremalnych, warto rozszerzyć polisę lub wykupić osobne ubezpieczenie. Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, gdy do zgonu doszło w trakcie działań wojennych czy zamieszek. Dokładna lista wyłączeń odpowiedzialności zależy od konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Każde z nich ma inne zasady, dlatego przed podpisaniem umowy należy dokładnie przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia.

 

Wyłączenia odpowiedzialności w OC samochodu

Obowiązkowe OC dla kierowców samochodów i motocykli w dużej mierze jest ujęte prawnie, w związku z czym wyłączenia odpowiedzialności zawarto w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późniejszymi zm.). Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

  1. Polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego; dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona.
  2. Wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty.
  3. Polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych.
  4. Polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Osoby poszukujące ubezpieczeń zapraszamy do Eurofinance, gdzie doradzamy i wspólnie wybieramy najkorzystniejsze oferty towarzystw ubezpieczeniowych.

Podobne wpisy

Ubezpieczenie cargo – czym jest?

Ubezpieczenie cargo to polisa przygotowana z myślą o firmach transportowych, handlowych i produkcyjnych, które są narażone na wysokie straty w związku z wypadkami i niefortunnymi zdarzeniami w czasie przewozu mienia. Uszkodzenie towarów, ich kradzież czy utrata to sytuacje wcale nie tak rzadkie, a ryzyko szkód podczas transportu gwałtownie wzrasta. Wyjaśniamy, jak działa cargo, przed czym...

Czytaj dalej...

Czym są ogólne warunki ubezpieczeń?

Umowa ubezpieczenia to niezwykle ważny dokument. Zawiera nie tylko podstawowe dane stron, które ją zawierają, ale także określa zasady funkcjonowania produktu, jakim jest ubezpieczenie, np. majątkowe, na życie, komunikacyjne. Jest to więc dokument niezwykle ważny zarówno dla potencjalnych klientów, jak i dla ubezpieczycieli. Jedną z jego części jest OWU, czyli ogólne warunki ubezpieczeń. Jakie informacje...

Czytaj dalej...

Czym zajmuje się i jak funkcjonuje towarzystwo ubezpieczeniowe?

Zakup ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego lub na życie to ważna decyzja w życiu każdego z nas. Oferty tego typu posiadają towarzystwa ubezpieczeniowe, które zgodnie z obowiązującym prawem prowadzą działalność w naszym kraju. Czy jednak jedynym sposobem na zabezpieczanie majątku jest wizyta w towarzystwie ubezpieczeniowym?  Czym jest towarzystwo ubezpieczeniowe? Towarzystwo ubezpieczeniowe to firma zajmująca się oferowaniem polis...

Czytaj dalej...

Umów się z mobilnym doradcą

Posiadamy mobilnych przedstawicieli handlowych, którzy docierają do klienta na terenie Warszawy Bemowa oraz okolic. Spotkanie z naszym specjalistą ułatwi Państwu dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb.

Preferowana godzina kontaktu

Wyrażam zgodę na wykonywanie połączeń głosowych przez Eurofinance sp. z o.o. w celu przedstawiania informacji o charakterze marketingowym, dotyczących produktów i usług świadczonych przez zakłady ubezpieczeń współpracujące z Eurofinance oraz promocji organizowanych przez Eurofinance
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Eurofinance sp. z o.o. na podany numer telefonu lub adres e-mail informacji o charakterze marketingowym , dotyczących produktów i usług świadczonych przez zakłady ubezpieczeń współpracujące z Eurofinance oraz promocji organizowanych przez Eurofinance
Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.