+48 22 311 14 44

Jak wybrać najkorzystniejsze ubezpieczenie dla seniora?

Zdrowie

ubezpieczenie dla senioraUbezpieczenie na życie dla seniorów coraz częściej pojawia się w ofercie towarzystw ubezpieczeniowych. Jeszcze do niedawna osoby po 65. roku życia miały znaczną trudność w dobraniu korzystnej polisy, głównie ze względu na zbyt wysokie koszty. Na szczęście sytuacja uległa znaczącej poprawie. Rodzi to pytanie dla osób, które nie ubezpieczyły się, gdy były młodsze – na co zwrócić uwagę podczas wyboru ubezpieczenia dla seniora?

Sytuacja seniorów w Polsce

Biorąc pod uwagę fakt, iż jesteśmy starzejącym się społeczeństwem, obecnie firmy ubezpieczeniowe chętniej podejmują temat polisy dla seniorów. W 2020 roku Polsce żyje ponad 7 milionów osób po 65. roku życia – tendencja ta z pewnością będzie rosnąć, w związku z czym towarzystwa ubezpieczeniowe będą miały więcej potencjalnych klientów. Oznacza to, że w przyszłości warunki ubezpieczenia dla seniorów mogą być korzystniejsze, również z tego względu, iż standardy medycyny przedłużają nasze życie w dobrym zdrowiu. Nie zmienia to faktu, że oferty dla seniorów mają zupełnie inne warunki, niż w wypadku osób młodszych, czego powodem jest znacznie wyższe ryzyko śmierci lub poważnego zachorowania ubezpieczonej osoby starszej. Nie oznacza to jednak, że oferty dla tej grupy wiekowej są bardzo drogie lub niekorzystne.

Co obejmuje ubezpieczenie dla seniorów?

Głównym celem ubezpieczenia na życie dla osób starszych jest zabezpieczenie bytu najbliższych po śmierci osoby ubezpieczonej. Seniorzy, którzy wcześniej nie korzystali z polisy, nadal mogą zapewnić byt np. współmałżonkowi/współmałżonce czy zapewnić środki na spłatę zobowiązań. W niektórych towarzystwach możemy spotkać ubezpieczenie dla małżeństw, które obejmuje dwie osoby – firmy wówczas kuszą niższą kwotą składki niż w przypadku wykupienia dwóch osobnych polis. Umowy mogą być zawierane terminowo (np. na pięć lat z opcją przedłużenia) lub na dożycie.

Firmy proponują również dodatkowe usługi, takie jak: medyczny Assistance, NNW w życiu prywatnym czy ochronę od następstw ciężkiego zachorowania, hospitalizacji. W przypadku chorób należy baczną uwagę zwracać na to, które z nich są w zakresie ubezpieczenia. Dla seniora może być to ważne w kontekście jego stanu zdrowia, któremu zagrażają np. udar czy zawał serca. W Polsce choroby układu krążenia to niestety najczęstsza przyczyna zgonów, dlatego ich brak na liście chorób w zakresie ubezpieczenia nie jest przypadkowy.

Stan zdrowia seniora a ubezpieczenie

Ze względu na wiek większość osób starszych ma za sobą przebyte hospitalizacje, operacje czy poważniejsze choroby. Dla osób młodszych towarzystwa stosują dokładny kwestionariusz na temat stanu zdrowia, który często jest poparty dodatkowymi badaniami lekarskimi. Dla seniorów natomiast większość firm rezygnuje z tak szczegółowego wywiadu na rzecz nieco wyższej składki ubezpieczeniowej. W związku z tym nie ma trzeba obawiać się znacząco wyższej składki od ogólnie podawanych przez towarzystwo.

Suma ubezpieczenia dla osób starszych

Ważne, aby zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia dla seniora. W ofertach dla tej grupy wiekowej sumy te są zazwyczaj niższe i wahają się od 5 do 75 tysięcy złotych. To kwota, która zostanie wypłacona osobie wybranej przez seniora po jego śmierci. Czasem jest ona wyższa, gdy śmierć nastąpi wskutek nieszczęśliwego wypadku lub w wypadku komunikacyjnym. W niektórych towarzystwach wypłaca się różne kwoty w zależności od czasu trwania umowy – tu niezwykle istotne jest, aby przestudiować OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia), aby nie wynikły żadne nieporozumienia.

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie osoby starszej?

Koszt składki w wybranym cyklu rozliczeniowym (miesięcznym, kwartalnym, rocznym) zależy w dużej mierze od czterech czynników:

 • wieku osoby, która chce się ubezpieczyć. W niektórych przypadkach towarzystwa ograniczają z góry maksymalny wiek osoby, która może wykupić polisę, np. 70. rok życia. Maksymalny wiek w Polsce to 85 lat.
 • Stanu zdrowia. Część towarzystw rezygnuje ze szczegółowych ankiet i badań lekarskich, ale oznacza to wyższą składkę,
 • sumy ubezpieczenia. Im wyższa, tym koszt składki większy,
 • zakresu ochrony.

Ze względu na wymienione wyżej czynniki ryzyka, należy wystrzegać się ofert, w których wysoka suma ubezpieczenia (powyżej 100 tys. zł) połączona jest z bardzo niską (np. poniżej 100 zł) składką ubezpieczeniową. Taka polisa jest najprawdopodobniej niewiarygodna. Dla sumy ubezpieczenia wynoszącej 10000 zł i dla osoby w wieku 70 lat składka miesięczna może wynieść ponad 100 zł, ale już przy sumie 75000 zł i wieku 75 lat – ponad 1000 zł.

Najczęstsze wyłączenia odpowiedzialności w polisach dla osób starszych

Ze względu na wyższe ryzyko, oferty towarzystw są obwarowane wykluczeniami, które zwalniają firmę z odpowiedzialności i wypłaty świadczeń. Dotyczy to w szczególności śmierci ubezpieczonego z powodu:

 • aktu terroru,
 • aktu wojny,
 • masowych ruchów społecznych,
 • samobójstwo,
 • z powodu leków nieprzepisanych przez lekarza prowadzącego,
 • gdy ubezpieczony był pod wpływem alkoholu,
 • podanie nieprawdziwych informacji na temat stanu zdrowia,
 • uprawiania sportu o wysokim ryzyku.

Jednak bez względu na wiek, każdy z nas może się ubezpieczyć i zapewnić sobie spokój, a swoim najbliższym środki finansowe na spłatę zadłużenia czy pokrycie kosztów pogrzebu.

Jesteś seniorem i chcesz wykupić ubezpieczenie na życie? W Eurofinance pomożemy Ci wybrać ofertę zgodną z Twoimi oczekiwaniami i możliwościami finansowymi.

Zapraszamy do naszych oddziałów:
Ubezpieczenia – Gdańsk
Ubezpieczenia – Wrocław
Ubezpieczenia – Lublin
Ubezpieczenia – Szczecin
Ubezpieczenia – Warszawa Ursynów

Podobne wpisy

Na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczeń szkolnych?

Powrót dzieci do szkół wiąże się z większym ryzykiem występowania różnych pospolitych urazów. To dlatego placówki oświatowe oferują ubezpieczenia szkolne, które pozwala uzyskać odszkodowanie po wypadku i uszczerbku na zdrowiu. Czasami jednak nie zwracamy uwagi na to, jakie są jego warunki, a te mogą się znacząco różnić od typowych ofert ubezpieczenia NNW dla dorosłych osób....

Czytaj dalej...

Wybieramy ubezpieczenie zdrowotne w Gdańsku – na co zwrócić uwagę?

Korzystanie z państwowego systemu ochrony zdrowia nie należy do łatwych i przyjemnych. Aby zadbać o zdrowie, nierzadko musimy sięgnąć do kieszeni i udać się prywatnie do specjalisty, na rehabilitację lub szybciej wykonać niezbędne badania. Nie jest to finansowo rozsądne rozwiązanie - może nas kosztować kilkaset złotych miesięcznie. Możemy jednak uniknąć takich wydatków i wykorzystać możliwości,...

Czytaj dalej...

Kim jest beneficjent ubezpieczenia na życie?

Osoba ubezpieczona ma możliwość wpisania do polisy tak zwanego beneficjenta, czasami zwanego uposażonym. Zazwyczaj jest to osoba z rodziny - potomstwo, współmałżonek lub rodzic, ale również może to być po prostu ktoś znajomy. Czy w związku z faktem wpisania w umowę beneficjent ubezpieczenia na życie ma jakieś obowiązki? Jak wygląda przekazanie środków z polisy? Więcej...

Czytaj dalej...